Zpravodaj OKAMŽIK

Regionální fond

1. ledna 0202
Víte, že naše knihovna archivuje veškerou regionální literaturu? Knihy, noviny, brožurky, dokonce vytváříme databázi článků s regionální tematikou. Archivujeme nejen dokumenty týkající se našeho kraje, ale i díla regionálních...
Více info