Předregistrace

Uvažujete o registraci v knihovně? Pokud ano, můžete využít možnosti předregistrace. Urychlí se tím administrativní proces a zbyde více času na péči o Vás.

Předregistrace (a následně i vlastní registrace) je určena všem fyzickým i právnickým osobám v souladu s Knihovním řádem. Předregistrovat se můžete pomocí formuláře níže.

Na základě předregistrace je možné po dobu její platnosti:

Předregistrace neumožňuje:

Na základě předregistrace bude čtenáři vytvořen jeho čtenářský účet. Pro dokončení registrace je nezbytná osobní návštěva v knihovně, na které je nutno:

Zasláním předregistrace se čtenář zavazuje, že se seznámil s Knihovním řádem a zavazuje se k jeho dodržování.
Po dokončení registrace bude mít uživatel přístup ke službám Městské knihovny Beroun v plném rozsahu včetně absenčních výpůjček.
Předregistrace, které nebudou do 14 kalendářních dnů dokončeny, budou automaticky po překročení této lhůty smazány.
V případě dotazů k předregistraci se můžete obracet na tel.: 311 621 947, e-mail: mvs@knihovnaberoun.cz).

Subjekt údajů bere na vědomí, že své osobní údaje poskytuje Městské knihovně Beroun ke zpracování podle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie (dále jen „EU“) 2016/679 ze dne 27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, protože jejich zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Neuzavře-li subjekt údajů příslušnou smlouvu do 14 kalendářních dnů ode dne předregistrace, Městská knihovna Beroun jako správce poskytnuté osobní údaje z databáze vymaže.