Pro školy

Nabízíme pro vás

  • spolupráci při zajišťování doporučené literatury
  • exkurze po knihovně a seznámení s jejími službami a nabídkou
  • spoluúčast při různých pořadech i celostátních akcích
    • pro základní školy – Knížka pro prvňáčka, Pasování na čtenáře, Recitační přehlídka, Týden Čtení Dětem aj.
    • pro střední školy – Stranou: evropští básníci naživo aj.

Pořádáme pro vás