Rešerše

V případě zájmu o rešerši kontaktujte Mgr. Ivu Stlukovou: katalogizace@knihovnaberoun.cz.

Doporučení:

Rešerše zhotovujeme pouze prostřednictvím volně dostupných zdrojů (fond MěK Beroun, Souborný katalog ČR, Česká národní bibliografie, Knihovny.cz, veřejné oborové databáze, internetové vyhledávače aj.). Upozorňujeme, že knihovna nedisponuje přístupem k licencovaným informačním zdrojům!

Výslednou rešerši je nutné vyzvednout osobně v knihovně a uhradit podle platného ceníku knihovny.