Ceník služeb

 

Čtenářské poplatky / registrace na 1 rok

Dospělí čtenáři 200 Kč
Děti do 7 let zdarma
Děti od 7 do 15 let 50 Kč
Studenti od 15 do 26 let 100 Kč
Senioři 100 Kč
Senioři nad 75 let, držitelé průkazů ZT, ZTP a ZTP-P zdarma
Právnické osoby 200 Kč
Školy a školská zařízení zdarma

Poplatky za nedodržení výpůjční doby

Výpůjční lhůta je 30 dní.
Výpůjčky je možno 2x prodloužit, pokud o to čtenář požádá před uplynutím výpůjční doby a pokud dílo nežádá jiný čtenář.
Zpozdné za 1 knihovní jednotku / 1 provozní den  3 Kč
Upomínky (po 120 dnech – poštovné za doporučený dopis) 50 Kč

Meziknihovní výpůjční služba

Knihy (za každý vypůjčený titul) 70 Kč
Časopisu (za každý vypůjčený titul) 20 Kč
Kopie článku 15 Kč manipulační poplatek + cena za kopie 3 Kč / 1 strana A4

Rezervace

zdarma

Poškození čárového kódu

5 Kč

Poškození dokumentu, které nebrání dalšímu půjčování

Knihy, audioknihy, časopisu, hry 50 Kč

Ztráta či poškození, které brání dalšímu půjčování

Knihy cena knihy + manipulační poplatek 200 Kč
Audioknihy cena audioknihy + manipulační poplatek 200 Kč
Hry/sady cena hry + manipulační poplatek 200 Kč
Důležitého komponentu hry/sady cena hry + manipulační poplatek 200 Kč
Nahraditelného komponentu hry/sady 50 Kč
Elektronické Albi tužky cena tužky + manipulační poplatek 200 Kč
Nahraditelného komponentu ze soupravy s Albi tužkou 100 Kč
Čtečky cena čtečky + manipulační poplatek 200 Kč
Nahraditelného komponentu čtečky cena komponentu Kč
Ztráta časopisu cena časopisu + manipulační poplatek 50 Kč

Ztráta čtenářského průkazu

30 Kč

Kopírovací služby a tisk

Černobílý tisk a kopie 1 strana A4 3 Kč
Černobílý tisk a kopie oboustranně A4 4 Kč
Černobílý tisk a kopie 1 strana A3 5 Kč
Černobílý tisk a kopie oboustranně A3 6 Kč
Barevný tisk a kopie 1 strana A4 15 Kč
Barevný tisk a kopie 1 strana A3 25 Kč

Skenování

1 strana A4/A3 2 Kč

Laminování

1 strana A5 10 Kč
1 strana A4 20 Kč
1 strana A3 30 Kč

Rešeršní služba

Zadání rešerše 20 Kč
Za 1 záznam 2 Kč

Balení sešitů a učebnic

A5 5 Kč
A4 8 Kč
Atypický formát 10 Kč

Pronájem prostor

Oddělení pro mládež – Sever 320 Kč/hod.
Oddělení pro děti 320 Kč/hod.
Vestibul 200 Kč/hod. Pro akce/události neziskového charakteru poskytuje MKB slevu 50 % ze základního nájemného.