Ceník služeb

Čtenářské poplatky / registrace na 1 rok

Dospělí čtenáři 150 Kč
Děti do 7 let zdarma
Děti od 7 do 15 let 50 Kč
Studenti od 15 do 26 let 100 Kč
Senioři 100 Kč
Senioři nad 75 let, držitelé průkazů ZT, ZTP a ZTP-P zdarma
Právnické osoby 150 Kč

Poplatky za nedodržení výpůjční doby

Výpůjční lhůta je 30 dní.
Výpůjčky je možno 2x prodloužit, pokud o to čtenář požádá před uplynutím výpůjční doby a pokud dílo nežádá jiný čtenář.
Zpozdné za 1 knihovní jednotku / 1 provozní den  1 Kč
Upomínky (po 120 dnech – poštovné za doporučený dopis) 50 Kč

Meziknihovní výpůjční služba

Knihy (za každý vypůjčený titul) 70 Kč
Časopisu (za každý vypůjčený titul) 20 Kč
Kopie článku 15 Kč manipulační poplatek + cena za kopie 3 Kč / 1 strana A4

Rezervace

zdarma

Poškození a ztráty

Poškození čárového kódu 5 Kč
Poškození knihy
(počmárání, polití, poškození psem apod.), které nebrání dalšímu půjčování
50 Kč
Poškození, které brání dalšímu půjčování, či ztráta knihy cena knihy + manipulační poplatek 200 Kč
Ztráta audioknihy cena audioknihy + manipulační poplatek 200 Kč
Ztráta hry cena hry + manipulační poplatek 200 Kč
Ztráta důležitého komponentu hry cena hry + manipulační poplatek 200 Kč
Ztráta nahraditelného komponentu hru 50 Kč
Ztráta elektronické Albi tužky cena tužky + manipulační poplatek 200 Kč
Ztráta komponentu ze soupravy s Albi tužkou 100 Kč
Ztráta čtečky cena čtečky + manipulační poplatek 200 Kč
Ztráta časopisu cena časopisu + manipulační poplatek 50 Kč
Ztráta čtenářského průkazu 30 Kč

Kopírovací služby a tisk

Černobílý tisk a kopie 1 strana A4 3 Kč
Černobílý tisk a kopie oboustranně A4 4 Kč
Černobílý tisk a kopie 1 strana A3 5 Kč
Černobílý tisk a kopie oboustranně A3 6 Kč
Barevný tisk a kopie 1 strana A4 15 Kč
Barevný tisk a kopie 1 strana A3 25 Kč

Skenování

1 strana A4/A3 2 Kč

Laminování

1 strana A5 10 Kč
1 strana A4 20 Kč
1 strana A3 30 Kč

Rešeršní služba

Zadání rešerše 20 Kč
Za 1 záznam 2 Kč

Používání internetu

Registrovaní čtenáři zdarma/1 hodina
Neregistrovaní návštěvníci 15 min. zdarma, poté 1 Kč/1 min. po dobu 45 min.

Balení sešitů a učebnic

A5 5 Kč
A4 8 Kč
Atypický formát 10 Kč