Virtuální univerzita 3. věku

Aktuality

Závěrečný seminář

Závěrečný seminář se koná v Městské knihovně Kolín ve čtvrtek 25. května od 10:00 hodin. Za účast na semináři se hradí poplatek 100 Kč. Po semináři se můžete zúčastnit jednoho ze dvou odpoledních programů.

Komentovaná prohlídka kolínských židovských památek
Popis programu: synagoga, židovské ghetto, starý židovský hřbitov
Začátek: ve 13:00 hod.
Doba trvání: 100 minut
Cena: 50,- Kč
Doplňující informace: mírná fyzická zátěž (delší pěší chůze, schody…)

Komentovaná prohlídka chrámu sv. Bartoloměje a jeho okolí, kolínská kostnice
Začátek: ve 13:00 nebo ve 14:00 hod
Doba trvání: 60 minut
Cena: 50,- Kč

Promoce

Promoce se konají ve čtvrtek 18. května a v pátek 19. května, vždy od 10:00 hodin.

Ne/účast na Závěrečném semináři a promoci můžete nahlašovat již nyní, nejpozději však do konce března.

Kurzy k samostudiu

Kdo by rád studoval i o prázdninách, pro toho univerzita připravila „prázdninový dárek“. Přibyly další 2 kurzy, které můžete studovat zdarma doma, a to Astronomie, Potraviny a spotřebitel a Osobní finance. Z dřívějška jsou již takto dostupné kurzy Vývoj a současnost Evropské unie a Vývoj informačních technologií do roku 2009. Kurzy slouží pouze pro individuální studium, nezískáte za ně pamětní list ani se nezapočítají do kurzů k promoci. Začít s kurzem můžete kdykoliv.

Kontakty

Mgr. Iva Stluková
certifikovaný tutor e-learningového vzdělávání
katalogizace@knihovnaberoun.cz
311 621 947

Mgr. Tereza Micková
certifikovaný tutor e-learningového vzdělávání
mvs@knihovnaberoun.cz
311 621 947

Odkaz na studijní portál: E-senior

Studijní skupiny

Skupina 1
 • úterý (1x za 14 dnů)
 • 9:00-10:30 hod.
 • Cena: 500 Kč
 • Téma: Dějiny oděvní kultury III
 • Přednášející: Ing. Petr Tylínek
 • 1. přednáška – 7. 2.
 • 2. přednáška – 21. 2.
 • 3. přednáška – 7. 3.
 • 4. přednáška – 21. 3.
 • 5. přednáška – 4. 4.
 • 6. přednáška – 18. 4.
 • Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů
Skupina 2
 • středa (1x za 14 dnů)
 • 9:00-10:30 hod.
 • Cena: 500 Kč
 • Téma: České dějiny a jejich souvislosti
 • Přednášející: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
 • 1. přednáška – 8. 2.
 • 2. přednáška – 22. 2.
 • 3. přednáška – 8. 3.
 • 4. přednáška – 22. 3.
 • 5. přednáška – 5. 4.
 • 6. přednáška – 19. 4.
 • Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Základní informace

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Zájemce se přihlásí v konzultačním středisku, které je pro něj dostupné. Seznam všechn konzultačních středisek v jednotlivých regionech je uveden na webových stránká e-senior.cz. Posluchač navštěvuje společné videopřednášky v daném konzultačním středisku.

Kdo může studovat?

 • studium je určeno pouze pro seniory pobírající starobní důchod

Jak probíhá společná výuka?

 • studium je členěno na zimní semestr (říjen – prosinec) a letní semestr (únor – duben)
 • pro každý semestr si posluchači v daném konzultačním středisku společně volí téma ze seznamu nabízených kurzů
 • výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
 • po každé přednášce student vyplní test, na konci semestru vyplní závěrečný test

Povinnosti posluchačů

 • uhrazení studijního poplatku v konzultačním středisku
 • min. 80% účast na společné výuce
 • vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu

Závěrečné semináře a promoce

 • na konci každého semestru čeká úspěšné posluchače slavnostní Závěrečný seminář
 • po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů je účastník pozván na slavnostní promoci do auly ČZU

Již studované kurzy

Skupina 1
 • Astronomie
 • Umění rané renesance v Itálii
 • Barokní architektura v Čechách
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti
 • Dějiny oděvní kultury I
 • Kouzelná geometrie
 • České dějiny a jejich souvislosti
 • Cestování – co jste možná nevěděli
 • Gian Lorenzo Bernini – genius evropského baroka
 • České dějiny a jejich souvislosti II
 • Klenoty barokního sochařství v českých zemích
 • Dějiny oděvní kultury II
 • Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale
 • Rituály evropských královských rodů
 • Mistři evropského malířského umění 17. století
 • Genealogie. Hledáme své předky
 • Architekti italského baroka
 • Etika jako východisko z krize společnosti
Skupina 2
 • Cestování – co jste možná nevěděli