Virtuální univerzita 3. věku

Aktuality

Aktuálně probíhá 2. kolo hlasování ohledně výběru tématu na zimní semestr 2024.

Skupina 1 (úterý) může hlasovat ZDE
Skupina 2 (středa) může hlasovat ZDE

Kontakty

Mgr. Vlastimil Kerl
tutor VU3V
vzdelavani@knihovnaberoun.cz
603 900 417
775 582 233

Bc. Zdeňka Křivancová
tutor VU3V
info@knihovnaberoun.cz

Odkaz na studijní portál vu3v.cz.

Studijní skupiny

Skupina 1
 • úterý (1x za 14 dnů)
 • 9:00-10:30 hod.
 • Cena: 500 Kč
 • Téma: Habsburkové bez trůnu
 • Přednášející: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 • 1. přednáška - 6. 2.
 • 2. přednáška - 20. 2.
 • 3. přednáška - 5. 3.
 • 4. přednáška - 19. 3.
 • 5. přednáška - 2. 4.
 • 6. přednáška - 16. 4.
 • Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů
Skupina 2
 • středa (1x za 14 dnů)
 • 9:00-10:30 hod.
 • Cena: 500 Kč
 • Téma: Genealogie. Hledáme své předky
 • Přednášející:
 • 1. přednáška - 7. 2.
 • 2. přednáška - 21. 2.
 • 3. přednáška - 6. 3.
 • 4. přednáška - 20. 3.
 • 5. přednáška - 3. 4.
 • 6. přednáška - 17. 4.
 • Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů

Základní informace

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Zájemce se přihlásí v konzultačním středisku, které je pro něj dostupné. Seznam všechn konzultačních středisek v jednotlivých regionech je uveden na webových stránkách vu3v.cz. Posluchač navštěvuje společné videopřednášky v daném konzultačním středisku.

Kdo může studovat?

 • studium je určeno pouze pro seniory pobírající starobní důchod

Jak probíhá společná výuka?

 • studium je členěno na zimní semestr (říjen – prosinec) a letní semestr (únor – duben)
 • pro každý semestr si posluchači v daném konzultačním středisku společně volí téma ze seznamu nabízených kurzů
 • výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
 • po každé přednášce student vyplní test, na konci semestru vyplní závěrečný test

Povinnosti posluchačů

 • uhrazení studijního poplatku v konzultačním středisku
 • min. 80% účast na společné výuce
 • vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu

Závěrečné semináře a promoce

 • na konci každého semestru čeká úspěšné posluchače slavnostní Závěrečný seminář
 • po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů je účastník pozván na slavnostní promoci do auly ČZU

Již studované kurzy

Skupina 1
 • Astronomie
 • Umění rané renesance v Itálii
 • Barokní architektura v Čechách
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti
 • Dějiny oděvní kultury I
 • Kouzelná geometrie
 • České dějiny a jejich souvislosti
 • Cestování – co jste možná nevěděli
 • Gian Lorenzo Bernini – genius evropského baroka
 • České dějiny a jejich souvislosti II
 • Klenoty barokního sochařství v českých zemích
 • Dějiny oděvní kultury II
 • Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale
 • Rituály evropských královských rodů
 • Mistři evropského malířského umění 17. století
 • Genealogie. Hledáme své předky
 • Architekti italského baroka
 • Etika jako východisko z krize společnosti
 • Dějiny oděvní kultury III
 • Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě
 • Habsburkové bez trůnu
Skupina 2
 • Cestování – co jste možná nevěděli
 • České dějiny a jejich souvislosti
 • České dějiny a jejich souvislosti II
 • Genealogie. Hledáme své předky