Berounská akademie

Základní informace

V září 2013 byl zahájen 1. ročník Berounská akademie (BAK), vzdělávacího cyklu přednášek, který se svou formou nejvíce blíží univerzitě volného času. Cílem projektu je prostřednictvím odborných lektorů seznámit frekventanty se zajímavými informacemi z různých oblasti (např. historie, umění, botanika, geologie, berounský region). Účast na přednáškách není omezena věkem, vzděláním, ani jinými kritérii. Vzdělávací cyklus je tříletý.

Iniciátorem cyklu byl místostarosta Mgr. Ivan Kůs, který ke spolupráci oslovil berounskou fotografku a nakladatelku Mgr. Marii Holečkovou, nyní programovou koordinátorku BAK, a tehdejší ředitelku Městské knihovny Beroun Mgr. Hanu Ludvíkovou. Knihovna se tak stala organizačním garantem projektu.

Aktuality

Rozvrh 2. roč. IV. cyklu

1. přednáška – výjezdní: Pražské památky doby Rudolfa II.

aneb od Pražského hradu po Staroměstské náměstí s Otomarem Dvořákem

termín: sobota 2. září 2023 
čas: 13:00 hod.
místo setkání: Praha – tramvajová zastávka Pohořelec
průvodce: Otomar Dvořák

Mimo jiné návštěva Muzea alchymie v Praze na Malé Straně v nově zpřístupněných prostorách, které byly objeveny při rekonstrukci jednoho z historicky nejstarších domů v Praze v Haštalské ulici č. p. 1. Tato budova byla zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO a jako jedna z mála se jako zázrakem zachovala po asanaci židovského města na konci 19. století. Návštěvníci tak mají poprvé možnost nahlédnout do míst, kde podle nalezených písemností v době renesance působili alchymisté v podzemních katakombách. Alchymistická dílna z doby Rudolfa II. z 16. stol. seznámí návštěvníka se středověkou činností alchymistů, na kterou navazují mnohé současné vědecké obory.

2. přednáška: Zlaté časy české renesance

termín: pondělí 2. října 2023
čas: 17:00 hod.
místo: Městská knihovna Beroun (sál Klubu důchodců, 1. patro)
přednášející: Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

3. přednáška: Vlajky, jak je neznáte

termín: čtvrtek 2. listopadu 2023
čas: 17:00 hod.
místo: Městská knihovna Beroun (sál Klubu důchodců, 1. patro)
přednášející: Ing. Petr Holas

Přednáška o znalectví vlajek – jejich významu nejen jako státního symbolu, připomenutí vlajek světových a historie vzniku československé a české vlajky. Přednášet bude přední pracovník českého spolku vexilologů Ing. Petr Holas.

4. přednáška: Francouzská sbírka v Národní galerii

termín: čtvrtek 4. ledna 2024
čas: 17:00 hod.
místo: Městská knihovna Beroun (sál Klubu důchodců, 1. patro)
přednášející: Monika Švec Sybolová

Monika Švec Sybolová studovala obor estetika a dějiny umění na FF UK. Od roku 1993 působila jako externí lektorka Sbírky umění 19. století Národní galerie Praha a od roku 2000 jako edukátorka.

5. přednáška: Žítkovské bohyně –⁠⁠⁠⁠⁠ jak to bylo s čarováním doopravdy

termín: čtvrtek 1. února 2024
čas: 17:00 hod.
místo: Městská knihovna Beroun (sál Klubu důchodců, 1. patro)
přednášející: Mgr. Jan Kroča

O magii na Žítkové z pohledu nových výzkumů nám poví historik a průvodce Mgr. Jan Kroča. A na závěr se podíváme i na čarodějná místa u nás v okolí Berouna.

6. přednáška: Odhalená tajemství Hořovicka

Starý zámek a hrad Valdek

termín: pátek 1. března 2024
čas: 17:00 hod.
místo: Městská knihovna Beroun (sál Klubu důchodců, 1. patro)
přednášející: Marcela Flídrová – vedoucí odboru kultury v Hořovicích a Michal Kutzendörfer – předseda spolku Hrad Valdek, z.s.

7. přednáška: Vodní světy Jakuba Krčína – přednáška u příležitosti 420 let od Krčínova úmrtí

termín: 4. dubna 2024
čas: 17:00 hod.
místo: Městská knihovna Beroun (sál Klubu důchodců, 1. patro)
přednášející: Marie Holečková, Otomar Dvořák

Otomar Dvořák a Marie Holečková představí společnou knižní novinku Vodní světy Jakuba Krčína a zároveň jeden z dílů stejnojmenného televizního seriálu.

8. přednáška: NP České Švýcarsko před a po požáru

termín: 16. května 2024
čas: 17:00 hod.
místo: Městská knihovna Beroun (sál Klubu důchodců, 1. patro)
přednášející: Václav Sojka

 

Kontakt

Bc. Zdeňka Křivancová
info@knihovnaberoun.cz
777 944 453

Mgr. Marie Holečková – programový koordinátor
nakladatelství-mh@seznam.cz
603 830 296

Pravidla studia Berounské akademie

Školní rok BAK trvá od září do června.

Městská knihovna stanoví kontaktní osobu pro kontakt s posluchači a veřejností.

Činnost akademie řídí rada akademie.

Studijní průkaz je nepřenosný.

Práva posluchače BAK:

  1. být informován o podmínkách studia a jejich případných změnách
  2. v dostatečném předstihu být informován o připravovaných akcích BAK
  3. vznášet dotazy a připomínky ke studijnímu programu a předkládat návrhy a náměty na tematické zaměření výuky
  4. volit zástupce posluchačů do rady akademie

 Povinnosti posluchače BAK:

  1. zúčastňovat se přednášek a dalších akcí v rámci výuky a v případě překážky se včas omluvit u kontaktní osoby
  2. uhradit poplatek za studium
  3. na konci školního roku absolvovat ukončení studia zpravidla ve formě písemného testu
  4. na každé přednášce se prokázat studijním průkazem

Výši poplatku za studium na celý školní rok stanovuje Městská knihovna Beroun.

Poplatek se platí předem a lhůta jeho splatnosti se stanovuje vždy do 15. července.

Nezaplatí-li posluchač poplatek ve lhůtě splatnosti ani do 5 dnů po obdržení dodatečné výzvy k zaplacení, přestane být posluchačem a na jeho místo postoupí náhradník.