Berounská akademie

Základní informace

V září 2013 byl zahájen 1. ročník Berounská akademie (BAK), vzdělávacího cyklu přednášek, který se svou formou nejvíce blíží univerzitě volného času. Cílem projektu je prostřednictvím odborných lektorů seznámit frekventanty se zajímavými informacemi z různých oblasti (např. historie, umění, botanika, geologie, berounský region). Účast na přednáškách není omezena věkem, vzděláním, ani jinými kritérii. Vzdělávací cyklus je tříletý.

Iniciátorem cyklu byl místostarosta Mgr. Ivan Kůs, který ke spolupráci oslovil berounskou fotografku a nakladatelku Mgr. Marii Holečkovou, nyní programovou koordinátorku BAK, a tehdejší ředitelku Městské knihovny Beroun Mgr. Hanu Ludvíkovou. Knihovna se tak stala organizačním garantem projektu.

V září 2022 byl zahájen první ročník čtvrtého cyklu BAK.

Aktuality

První přednáška nového ročníku se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2022 od 17:00 hod. Těšit se můžete na vzácného hosta, prof. PhDr. Jaroslava Čechuru, DrSc. Na přednášce se budete moci přihlašovat na zájezd potvrzích na Berounsku, který se bude konat v sobotu 24. září. Podrobné informace najdete níže v rozvrhu.

Rozvrh 1. roč. IV. cyklu

1. přednáška: Krátká vláda tzv. Zimního krále

termín: čtvrtek 1. září 2022
čas: 17:00 hod.
místo: Městská knihovna Beroun (sál Klubu důchodců, 1. patro)
přednášející: PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Zářijové setkání s předním českým historikem a neméně známým spisovatelem prof. PhDr. Jaroslavem Čechurou, DrSc., autorem více než pěti desítek knih zaměřených na naše dějiny, nám připomene  málo známé, ale velmi významné události z přelomu 15. a 16. století. Jde o nejzajímavější z témat tohoto uznávaného autora – krátká vláda jednoho z předních evropských šlechticů na českém trůnu. Kniha s názvem Zimní král aneb České dobrodružství Fridricha Falckého nás uvede do doby krátce před Bílou Horou a poukáže na další tragický vývoj významného úseku našich dějin. Přitažlivě zpracovanou historii osvětlují názvy některých kapitol jako: Sympatický mládenec spíše sportovního vzhledu; Vyčištění chrámu sv. Víta na Pražském hradě; Král na útěku – král psanec apod. Věříme, že beseda osvěží velmi zajímavým výkladem nejen naše středoškolské znalosti.

Zájezd: Nejzajímavější tvrze na Berounsku

termín: sobota 24. září 2022
čas: odjezd v 7:30 z Loděnic a v 7:45 z Berouna (U Černého koně) směr Plzeň
průvodci: Otomar Dvořák, Tomáš Koutek, Marie Holečková
předběžná cena: 200,- Kč (lze složit na přednášce 1. září)
přihlašování: do 10. září (na přednášce 1. září, e-mailem: nakladatelství-mh@seznam.cz, telefonicky 603 830 296)

Neumětely – památky obce tří tvrzí, Libomyšl – krátké zastavení pod pozoruhodnou mohylou a výklad o nových objevech, Tihava – dvě zaniklé tvrze, tajuplná tvrz Doubravka u Újezda, oběd v restauraci na zbirožském náměstí (hovězí vývar s nudlemi + guláš s knedlíkem, hovězí vývar s nudlemi/smažený sýr s bramborem nebo bram. kaší – obě menu po 140 Kč), po obědě zřícena hradu Řebřík u malebné obce Líšná, návštěva dřevěné zvonice a zachráněného kostela sv. Petra a Pavla i velmi podivuhodného stromu. Trasy jsou zcela nenáročné, dojezd ke každé tvrzi autobusem, jen u Řebříku mírné stoupání lesem cca 500 metrů.

2. přednáška: Žofín

termín: sobota 8. října 2022
čas: bude upřesněn
místo setkání: u hlavního vchodu Žofína (doprava individuální)
přednášející: Jaroslav Sojka, Ph.D., Marie Holečková

Prohlídka unikátních interiérů Žofína, jednoho z nejvýznamnějších kulturních středisek českého obrození, schraňujícího doklady slavné historie výtvarné a hudební scény 18.–19. století.

3. přednáška: Germáni na Berounsku

termín: čtvrtek 3. listopadu 2022
čas: 17:00 hod.
místo: Městská knihovna Beroun (sál Klubu důchodců, 1. patro)
přednášející: PhDr. Pavel Břicháček

Jeden z nejvýznamnějších objevů hrobu vojevůdce Germánů  při stavbě dálničního mostu v Berouně – přednáška s ukázkami některých nálezů PhDr. Pavla Břicháčka z oddělení záchranných archeologických výzkumů  Západočeského muzea v Plzni.

V prosinci se přednáška nekoná. Ohledně termínů přednášek v roce 2023 Vás budeme včas informovat.

Kontakt

Bc. Michaela Škeříková – ředitelka knihovny
reditelka@knihovnaberoun.cz
311 621 947

Mgr. Marie Holečková – programový koordinátor
nakladatelství-mh@seznam.cz
603 830 296

Pravidla studia Berounské akademie

Školní rok BAK trvá od září do června.

Městská knihovna stanoví kontaktní osobu pro kontakt s posluchači a veřejností.

Činnost akademie řídí rada akademie.

Studijní průkaz je nepřenosný.

Práva posluchače BAK:

  1. být informován o podmínkách studia a jejich případných změnách
  2. v dostatečném předstihu být informován o připravovaných akcích BAK
  3. vznášet dotazy a připomínky ke studijnímu programu a předkládat návrhy a náměty na tematické zaměření výuky
  4. volit zástupce posluchačů do rady akademie

 Povinnosti posluchače BAK:

  1. zúčastňovat se přednášek a dalších akcí v rámci výuky a v případě překážky se včas omluvit u kontaktní osoby
  2. uhradit poplatek za studium
  3. na konci školního roku absolvovat ukončení studia zpravidla ve formě písemného testu
  4. na každé přednášce se prokázat studijním průkazem

Výši poplatku za studium na celý školní rok stanovuje Městská knihovna Beroun.

Poplatek se platí předem a lhůta jeho splatnosti se stanovuje vždy do 15. července.

Nezaplatí-li posluchač poplatek ve lhůtě splatnosti ani do 5 dnů po obdržení dodatečné výzvy k zaplacení, přestane být posluchačem a na jeho místo postoupí náhradník.