Berounská akademie

Základní informace

V září 2013 byl zahájen 1. ročník Berounská akademie (BAK), vzdělávacího cyklu přednášek, který se svou formou nejvíce blíží univerzitě volného času. Cílem projektu je prostřednictvím odborných lektorů seznámit frekventanty se zajímavými informacemi z různých oblasti (např. historie, umění, botanika, geologie, berounský region). Účast na přednáškách není omezena věkem, vzděláním, ani jinými kritérii. Vzdělávací cyklus je tříletý.

Iniciátorem cyklu byl místostarosta Mgr. Ivan Kůs, který ke spolupráci oslovil berounskou fotografku a nakladatelku Mgr. Marii Holečkovou, nyní programovou koordinátorku BAK, a tehdejší ředitelku Městské knihovny Beroun Mgr. Hanu Ludvíkovou. Knihovna se tak stala organizačním garantem projektu.

V září 2022 byl zahájen první ročník čtvrtého cyklu BAK.

Aktuality

Rozvrh 1. roč. IV. cyklu

4. přednáška: Josef Mánes – český fenomén

termín: čtvrtek 5. ledna 2023
čas: 17:00 hod.
místo: Městská knihovna Beroun (sál Klubu důchodců, 1. patro)
přednášející: Mgr. Monika Sybolová

Přednáška o významu Josefa Mánesa v rámci vývoje českého malířství.

5. přednáška: „Co se do knihy nedostalo…“

termín: čtvrtek 2. února 2023
čas: 17:00 hod.
místo: Městská knihovna Beroun (sál Klubu důchodců, 1. patro)
přednášející: V. Karpíšek, T. Koutek, O. Dvořák, M. Holečková

Vojtěch Karpíšek – Kaple Berounska, T. Koutek – Tvrze kolem Králova Dvora – O. Dvořák a M. Holečková – Medvědí stopy na Berounsku. Komentovaná projekce fotografií z přípravy knihy Beroun na křižovatkách cest.

6. přednáška: Svatojakubská cesta, tzv. Železná, vedoucí přes Beroun

termín: čtvrtek 2. března 2023
čas: 17:00 hod.
místo: Městská knihovna Beroun (sál Klubu důchodců, 1. patro)
přednášející: Tomáš Koutek

Foto a beseda z putování Svatojakubskou cestou zvanou Ultreia z Prahy přes Beroun až k Parku smíření při hraničním přechodu Železná / Tillyschanz. Tato tzv. Železná trasa protíná celé Karlštejnsko až ke Svatému Janu pod Skalou, prochází přes královský Beroun a napříč Křivoklátskem pokračuje do údolí řeky Berounky. Svatojakubské cesty nespojují pouze poutní místa, ale také zajímavé výletní cíle a historická místa.

7. přednáška – výjezdní: Plzeňsko – stavby J. B. Santiniho

termín: sobota 1. dubna 2023
místo setkání: autobusové zastávky v Loděnicích a Berouně (U Černého koně)
přednášející: PhDr. Jaroslav Sojka, Marie Holečková
přihlášky a podrobnosti: na besedě 2. března

Připomenutí výročí 300 let od narození slavného architekta Jana Blažeje Santiniho  Aichela – Kladruby prohlídka chrámu Nanebevzetí Panny Marie – a rovněž od Santiniho málo známou krásnou restaurovanou kapli v Ostrově u Kladrub – zde oběd – na trase k dálnici směr Beroun možno ještě navštívit novodobou unikátní kamennou sestavu  (Hujáb u Chlumčan) vzniklou spoluprací mezinárodních umělců.

Bonusová akce: Výstava Josef Mánes v NG Praha

termín: bude upřesněn (předběžně sobota 23. 4.)
místo setkání: sraz v 10:00 hod. u pokladny Valdštejnské jízdárny, doprava individuální
průvodce: Mgr. Monika Sybolová
přihlášky: předběžné (ohledně počtu lidí ve skupině)

8. přednáška: Galerie soch pod širým nebem a prohlídka Centra duševního zdraví

termín: čtvrtek 4. května 2023
čas: bude upřesněn
místo setkání: Rehabilitační nemocnice Beroun – sraz před hlavní budovou
přednášející: MgA. Petra Horáková (tisková mluvčí RNB)

9. přednáška: Prohlídka vzácných exponátů a Geoparku Barrandien

termín: čtvrtek 3. června 2023
čas: 17:00 hod.
místo setkání: Geopark Barrandien v Muzeu Českého krasu
přednášející: Michal Hejna

Historie objevování a průzkumu Českého krasu a slavnostní ukončení 10. ročníku Berounská akademie.

 

Kontakt

Bc. Michaela Škeříková – ředitelka knihovny
reditelka@knihovnaberoun.cz
311 621 947

Mgr. Marie Holečková – programový koordinátor
nakladatelství-mh@seznam.cz
603 830 296

Pravidla studia Berounské akademie

Školní rok BAK trvá od září do června.

Městská knihovna stanoví kontaktní osobu pro kontakt s posluchači a veřejností.

Činnost akademie řídí rada akademie.

Studijní průkaz je nepřenosný.

Práva posluchače BAK:

  1. být informován o podmínkách studia a jejich případných změnách
  2. v dostatečném předstihu být informován o připravovaných akcích BAK
  3. vznášet dotazy a připomínky ke studijnímu programu a předkládat návrhy a náměty na tematické zaměření výuky
  4. volit zástupce posluchačů do rady akademie

 Povinnosti posluchače BAK:

  1. zúčastňovat se přednášek a dalších akcí v rámci výuky a v případě překážky se včas omluvit u kontaktní osoby
  2. uhradit poplatek za studium
  3. na konci školního roku absolvovat ukončení studia zpravidla ve formě písemného testu
  4. na každé přednášce se prokázat studijním průkazem

Výši poplatku za studium na celý školní rok stanovuje Městská knihovna Beroun.

Poplatek se platí předem a lhůta jeho splatnosti se stanovuje vždy do 15. července.

Nezaplatí-li posluchač poplatek ve lhůtě splatnosti ani do 5 dnů po obdržení dodatečné výzvy k zaplacení, přestane být posluchačem a na jeho místo postoupí náhradník.