S knížkou do života

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) se připojil k mezinárodnímu projektu Bookstart, který už řadu let úspěšně probíhá ve více než 20 zemích světa. V České republice je tento projekt nazván S knížkou do života a je určen pro rodiče dětí od nejútlejšího věku.

Cílem projektu je

  • podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a nastavit jejich vztah ke knize a čtení
  • dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním),
  • poradit rodičům radou, praktickou pomocí, nabídnout jim podpůrné služby knihoven a prostor pro sdílení s ostatními rodiči
  • orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti
  • inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti a pro rodiny
  • vytvořit novou čtenářskou komunitu
  • podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti

Oficiální stránky projektu

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV. společně s Městskou knihovnou Beroun aktivně podporuje rozvoj projektu S knížkou do života na území Berounska. Tento projekt je určen pro rodiče dětí z mateřských škol.

Aktuálně

S knížkou do života

Dopoledne v knihovně pro nejmenší a jejich rodiče

V rámci projektu S knížkou do života probíhá nová série setkávání pro rodiče s dětmi ve věku od 3 do 6 let, která se koná pod vedením lektorky Anny Vaníčkové.

Termíny na rok 2023/2024: 8. 9., 6. 10., 9. 11., 14. 12., 25. 1., 29. 2., 28. 3., 25. 4., 23. 5., 27. 6. 

Čas: 8:30–9:30 hod., 10:00–11:00 hod.

Pro přihlášení či případné dotazy prosím kontaktujte lektorku na e-mailu: an.vanickova@gmail.com.

Uskutečnili jsme

2021

Pro rok 2021 jsme připravili zcela novou sérii setkávání pro rodiče s dětmi ve věku od 1 roku do 3 let. Pod vedením lektorky Petry Veselé děti spolu s rodiči pracovaly s knížkou, společně si hrály, zpívaly a učily se říkadla. Vzhledem k epidemiologické situaci se setkání konala až na podzim. O tuto novou formu programu byl mezi rodiči velký zájem. Setkání se konala vždy ve čtvrtek od 9:00 do 11:00 hodin v termínech 16. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince 2021.

2020

V roce 2020 jsme navázali spolupráci s lektorkou Janou Novákovou. Děti spolu s rodiči pracovaly s knížkou, hrály si, zpívaly a učily se říkadla. Z plánovaných čtyř setkání se kvůli protipandemickým opatřením uskutečnilo jen jedno – 24. 9.

2019

I v roce 2019 obdrželi noví občánci, vítaní na berounské radnici, dárkovou taštičku obsahující krásné dětské leporelo, povídání o knihovně a jejích službách a čtenářskou průkazku zdarma. Během roku jsme uskutečnili čtyři dopoledne pro rodiče s děmi. Setkání byla zaměřena na témata: Jaro (6.3.), Těšíme se na léto (5.6.), Podzim mezi knížkami (11.9.) a Zimní radovánky (4.12.).

2018

Projekt S knížkou do života jsme u nás zahájili v roce 2018. Noví občánci, vítaní na berounské radnici, obdrželi dárkovou taštičku obsahující krásné dětské leporelo, povídání o knihovně a jejích službách a čtenářskou průkazku zdarma. Knihovna dále nabídla prostor pro setkávání rodičů a jejich dětí. Setkání byla zaměřena na rozličná témata: Povídání o zvířátkách (21.3.), Co děláme celý den (13.6.), Jak to chodí na silnici (26.9.) a Vánoce (12.12.).