Za minutu dvanáct

Přednáškový cyklus zaměřený na udržitelnost

Udržitelnost a ekologie jsou velmi aktuální problémy, kterými je potřeba se zabývat. Seznámit českou veřejnost s širším pojetím udržitelnosti si pro roky 2021 a 2022 předsevzaly knihovny. Opřít se při tom mohou o 17 cílů udržitelného rozvoje formulovaných Organizací spojených národů. Městská knihovna Beroun připravila cyklus přednášek, které se týkají právě udržitelného rozvoje ve všech jeho aspektech. Udržitelnost totiž neznamená “jen” život v souladu s přírodou, ale například i kvalitní vzdělání, rovnost mužů a žen nebo důstojnou práci a ekonomický růst.

Cílem přednáškového cyklu Za minutu dvanáct je nejen přiblížit veřejnosti samotný koncept udržitelnosti, ale i přinést praktické rady a návody na udržitelnější život.

Přednášky se konají jednou měsíčně vždy ve středu.

Děkujeme Nadaci Tipsport za finanční podporu projektu v roce 2024.

Chystáme

Migrace nebo Green Deal – rozhoduje Brusel opravdu „o nás bez nás“? – Vendula Kazlauskas (22. 5. 2024)
Velké šelmy: Naši staronoví sousedé – Josefa Krausová Volfová (19. 6. 2024)

Uskutečnili jsme

Udržitelný svět? Méně nerovností a více spolupráce – Michal Broža (9. 2. 2022)
OPYLaření – včely bez včelaře – Václav Smolík (9. 3. 2022)
Budoucnost našich lesů a divoké přírody – Jaromír Bláha (27. 4. 2022)
Model Živá krajina – řešení sucha a adaptace na klimatickou změnu – Jiří Malík (18. 5. 2022)
Život s minimem odpadu – Martina Sumbalová (8. 6. 2022)
Přežijí vzácnosti přírody Českého krasu dalších 50 let? – Ing. Petr Moucha CSc., RNDr. František Pojer (14. 9. 2022)
Extrémy jako normální součást nového klimatu – Michal Žák (12. 10. 2022)
Veganství pro každého aneb Co všechno potřebujete vědět o rostlinném stravování – Mgr. Michaela Levíčková (9. 11. 2022)
Minimalismus: Zjednoduš si život – Patrik Zouhar (7. 12. 2022)
O Národním parku Křivoklátsko – RNDr. Jaroslav Obermajer (11. 1. 2023)
Sdílené bydlení – Kateřina Nekolová (8. 2. 2023)
Záchrana divokých zvířat v praxi – Pavel Moulis (8. 3. 2023)
Jak vystoupit z civilizačního kolotoče? – Markéta a Dan Mikušíkovi (12. 4. 2023)
Člověk jako součást přírody – Kateřina Nepustilová (10. 5. 2023)
SWAP aneb Výměna věcí v knihovně – Textilmanie (14. 6. 2023)
Příroda Berounska a ochrana její rozmanitosti – Mgr. Emil Šnaidauf (20. 9. 2023)
Udržitelný šatník může být pro každého – Ladislava Heiesová, Jitka Heroutová ze spolku Textilmanie (11. 10. 2023)
Změna klimatu jako ženská otázka – Silvie Lauder (15. 11. 2023)
Hospodaření s dešťovou vodou ve městě – Kamila Lohrová (13. 12. 2023)
Podrobená česká krajina – Martin Abel (17. 1. 2024)
Nakrmit společnost a nezničit přitom svět – Tomáš Uhnák (14. 2. 2024)
Můžeme doma ovlivnit vznik odpadů? – Jarmila Šťastná (13. 3. 2024)
Environmentální žal jako posel frustrace i naděje – Zdeňka Voštová (17. 4. 2024)

 

Naše další aktivity na poli udržitelnosti najdete v sekci Udržitelnost v knihovnách.