Za minutu dvanáct

Přednáškový cyklus zaměřený na udržitelnost

Udržitelnost a ekologie jsou velmi aktuální problémy, kterými je potřeba se zabývat. Seznámit českou veřejnost s širším pojetím udržitelnosti si pro roky 2021 a 2022 předsevzaly knihovny. Opřít se při tom mohou o 17 cílů udržitelného rozvoje formulovaných Organizací spojených národů. Městská knihovna Beroun připravila cyklus přednášek, které se týkají právě udržitelného rozvoje ve všech jeho aspektech. Udržitelnost totiž neznamená “jen” život v souladu s přírodou, ale například i kvalitní vzdělání, rovnost mužů a žen nebo důstojnou práci a ekonomický růst.

Cílem přednáškového cyklu Za minutu dvanáct je nejen přiblížit veřejnosti samotný koncept udržitelnosti, ale i přinést praktické rady a návody na udržitelnější život.

Přednášky se konají jednou měsíčně vždy ve středu.

Chystáme

Cyklus pokračuje i v roce 2023. Co plánujeme?

12. 4. Jak vystoupit z civilizačního kolotoče?
Markéta a Dan Mikušíkovi, autoři kurzů o soběstačnosti a udržitelnějším způsobu života

10. 5. Člověk jako součást přírody
Kateřina Nepustilová, ochranářka a ekoložka

14. 6. SWAP
Textilmanie

Uskutečnili jsme

Udržitelný svět? Méně nerovností a více spolupráce – Michal Broža (9. 2. 2022)
OPYLaření – včely bez včelaře – Václav Smolík (9. 3. 2022)
Budoucnost našich lesů a divoké přírody – Jaromír Bláha (27. 4. 2022)
Model Živá krajina – řešení sucha a adaptace na klimatickou změnu – Jiří Malík (18. 5. 2022)
Život s minimem odpadu – Martina Sumbalová (8. 6. 2022)
Přežijí vzácnosti přírody Českého krasu dalších 50 let? – Ing. Petr Moucha CSc., RNDr. František Pojer (14. 9. 2022)
Extrémy jako normální součást nového klimatu – Michal Žák (12. 10. 2022)
Veganství pro každého aneb Co všechno potřebujete vědět o rostlinném stravování – Mgr. Michaela Levíčková (9. 11. 2022)
Minimalismus: Zjednoduš si život – Patrik Zouhar (7. 12. 2022)
O Národním parku Křivoklátsko – RNDr. Jaroslav Obermajer (11. 1. 2023)
Sdílené bydlení – Kateřina Nekolová (8. 2. 2023)
Záchrana divokých zvířat v praxi – Pavel Moulis (8. 3. 2023)

 

 

 

Naše další aktivity na poli udržitelnosti najdete v sekci Udržitelnost v knihovnách.