Vyhodnocení ankety: Do knihovny i v sobotu odpoledne?

21. prosince 2022

Během října a listopadu jsme se vás ptali, zda byste měli zájem navštěvovat naši knihovnu i během sobotního odpoledne, a to jak na oddělení pro dospělé, tak pro děti (pro začátek jednou v měsíci). Ankety zúčastnilo celkem 203 respondentů. Z nich 52,2 % odpovědělo, že o prodloužení otevírací doby o jedno sobotní odpoledne v měsíci nestojí a stávající otevírací doba jim vyhovuje.  29 % by knihovnu během sobotního odpoledne navštívilo jen občas a pouze 14 % respondentů (celkem 19) by ji využívalo pravidelně.

Vzhledem k poměrně jednoznačnému výsledku tedy sobotní otevírací doba zůstává beze změny.

Oddělení pro dospělé a mládež
každý týden od 9 do 12 hodin

Oddělení pro děti
poslední sobota v měsíci od 9 do 12 hodin
2023

Pobočka Sídliště
první sobota v měsíci od 9 do 12 hodin
2023