Návody

Home Návody

Vyhledávání v on-line katalogu

Čtenář může využít dvou formulářů k vyhledávání knihy v našem fondu.

1. Jednoduchý dotaz (automaticky se zobrazí při kliknutí na on-line katalog)

 • Čtenář si může sám nastavit fond, z kterého chce vyhledávat. Kliknutím na šipku se rozbalí nabídka, výběr se potvrdí kliknutím myši. Vyhledávání pak probíhá “ve všech fondech knihovny”, v “oddělení pro děti” a další.
 • Dále si určíte, podle jakého kritéria chcete vyhledávat. Zde jsou předvolené možnosti jako “jméno autora”, “název díla” nebo “klíčové slovo”. Stačí vyplnit příslušné políčko a potvrdit myší na ikoně „hledej“.
 • Zobrazí se výsledky vyhledávání.
 • Název díla je aktivní odkaz, po jehož odkliknutí se zobrazí katalogizační lístek.
 • Pod katalogizačním lístkem obsahujícím bibliografický zápis knihy je umístěna tabulka s informacemi o exemplářích.

PREZENČNĚ – uvádí, že kniha se domů nepůjčuje a je určena pouze ke studiu ve studovně
ABSENČNĚ – knihu lze zapůjčit domů (pokud je v políčku „absenčně“ 0, kniha je rozpůjčena a není tedy momentálně k dispozici. Zájemce si může zažádat o rezervaci.)

Úvodní strana vyhledávání v on-line katalogu nabízí další možnosti vyhledávání – ikony „Souborný katalog naučné literatury“ a „Souborný katalog článků“. Zde se již nejedná o fond Městské knihovny Beroun, ale o souborný katalog knihoven České republiky používajících systém Clavius.

Kombinovaný dotaz (odklik pod hlavní tabulkou jednoduchého dotazu)

 • Kombinovaný dotaz umožňuje vyhledávání podle kritérií uvedených výše
 • Při kliknutí na šipku se rozbalí nabídka, která umožňuje další vyhledávání, např. rok vydání, jazyk dokumentu, nakladatelství, edice aj.

POZOR:

 • Ne všechny knihy fondu knihovny jsou uvedeny v elektronickém katalogu.
 • Ne všechny knihy obsahují klíčová slova.
 • Knihy jsou označeny zkratkou KN a brožury BR. Protože knihovna nevlastní modul pro zpracování elektronických zdrojů, naleznete je v katalogu knih pod klíčovým slovem CD-ROM.

V případě technických problémů či nejasností se obraťte na adresu akvizice@knihovnaberoun.cz.

Prodloužení výpůjčky

 • Osobní návštěvou v knihovně
 • Telefonicky na čísle 311 621 947
 • E-mailem na adresu info@knihovnaberoun.cz– je potřeba uvést své jméno, evidenční číslo či rok narození a oddělení, na kterém chcete výpůjčky prodloužit. Případně lze poslat email přímo na adresu daného oddělení, viz kontakty
 • Přes své čtenářské konto

návod: Klikněte na odkaz Vaše čtenářské konto. Nejdříve musíte vyplnit přihlašovací údaje (číslo Vaší průkazky a PIN ve formátu RRMMDD, tzn. rok, měsíc (květen 05), den (03) Vašeho narození). Klikněte na Odešli a dostanete se na seznam Vašich výpůjček. Nad tímto seznamem zvolte Prodluž označené výpůjčky (vpravo). Tímto máte své výpůjčky prodloužené. Čtěte prosím informaci o počtu prodloužených výpůjček! Z následujících důvodů se Vám nemusí prodloužit všechny zapůjčené tituly!

Výpůjčky nelze prodloužit v případě:

 • Titul máte půjčený déle jak 3 měsíce
 • Nemáte zaplacenou registraci
 • Dlužíte knihovně poplatek za upomínku

Návod na vyhledání

Rezervace knihy

V případě zájmu o knihu, kterou knihovna vlastní ve svém fondu, ale není momentálně k dispozici (je vypůjčená jiným čtenářem), lze zažádat o její rezervaci a to následujícími způsoby:

 1. Osobně u knihovníka
 2. Telefonicky na 311 621 947
 3. Zasláním e-mailu na dospele@knihovnaberoun.cz
 4. Přes on-line katalog
 • Vyhledejte požadovaný titul v on-line katalogu
 • Otevřete si katalogizační lístek kliknutím na název díla.
 • Ve spodní části je umístěna ikona „rezervuj“. Kliknutím se rozbalí formulář, do kterého vyplníte číslo Vaší průkazky a PIN, kterým je datum Vašeho narození (v pořadí rok-měsíc-den, např. 790615)
 • Potvrzením se kniha zarezervuje na Vaše konto. V okamžiku jejího navrácení bude kniha zablokována pro Vás a Vám bude zaslána zpráva poštou, e-mailem příp. SMS (dle údajů, které si sami uvedete) o připravené rezervaci.
 • POZOR: je-li kniha na skladu k dispozici, systém její rezervaci neumožní.

Práce se čtenářským kontem

Úvodní stránka vyhledávání v katalogu dále nabízí náhled do čtenářského konta.

 • Klikněte na „Vaše čtenářské konto“.
 • Vyplňte číslo průkazky a PIN, kterým je rok-měsíc-den Vašeho narození.
 • Objeví se seznam zapůjčených titulů s uvedením termínů, kdy byly zapůjčeny a kdy mají být vráceny.
 • Po ukončení práce se odhlašte ze svého konta ikonou „odhlásit“.

Anotace knihy

V on-line katalogu si po vyhledání požadované publikace klikněte na její název. Otevře se katalogizační lístek, kde si kromě nakladatelských údajů můžete přečíst i stručnou anotaci knihy. Anotace knih jsou k dispozici pouze u novějších titulů.

Obsah odborné publikace

V on-line katalogu si po vyhledání požadované publikace klikněte na její název. Otevře se katalogizační lístek, kde jsou k dispozici nakladatelské údaje spolu s anotací publikace. Jako úplně poslední text se nachází slovo Obsah, které je hypertextovým odkazem. Po kliknutí na něj se vám otevře oskenovaný obsah knihy. Obsahy knih jsou k dispozici výběrově u titulů vydaných po roce 2013.

Vyhledávání článků s regionální tématikou

Vyhledávání článků s regionální tématikou umožňuje katalog SKAT, ke kterému se dostanete přes náš on-line katalog. Po otevření on-line katalogu naleznete vpravo dole odkaz Souborný katalog článků. Nalézají se zde záznamy vybraných článků regionálních novin a časopisů (např. Berounský deník, Radniční list, ECHO, Podbrdské noviny aj.) Zde můžete vyhledávat stejným způsobem jako v našem on-line katalogu.

Podrobný postup.

Povolení cookies ve Vašem počítači (Internet Explorer)

Abyste mohli více pracovat s on-line katalogem a jeho možnostmi jako rezervace či čtenářské konto, musí Váš počítač mít povolené cookies. Povolíte je následujícím způsobem:

 1. Klepněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Možnosti Internetu.
 2. Klepněte na kartu Osobní údaje a ve skupinovém rámečku Nastavení posuňte jezdce dolů, chcete-li povolit všechny soubory cookie.
 3. Potom klepněte na tlačítko OK.

Uvedený návod platí pro prohlížeč Internet Explorer. Pokud používáte jiný prohlížeč, který cookies nepovoluje, můžete si návod sami vyhledat na internetu.