Miloš Antonovič, malíř z Broum

1. června 2021

Malíř Miloš Antonovič se narodil 2. 7. 1913 v Broumech u Křivoklátu. Absolvoval berounské gymnázium a roku 1935 nastoupil do speciální školy kreslení, malby a grafiky profesora Františka Kysely na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. V počátcích své tvorby se nechal inspirovat Berounem, ve kterém našel mnoho námětů pro své obrazy.

Poprvé svou tvorbu představil v roce 1933 na V. výstavě Podbrdské kulturní pospolitsti v Berouně. V letech 1939 – 1944 se pravidelně zúčastňoval tzv. Berounských salonů mladých výtvarníků, ale pořádal i samostatné výstavy. Podílel se na přípravě československého pavilonu na Světové výstavě v Paříži v roce 1937. Začínal jako krajinář, ale postupně zkoušel jiná témata i techniky. Zabýval se grafikou, knižní ilustrací, vitrážemi, uměleckou fotografií či kolážemi.

Ukázky jeho tvorby najdeme přímo v Berouně. Vytvořil sgrafito na průčelí budovy evangelického sboru na Husově náměstí (čp. 43) a olověnou mozaiku okna téže budovy. Sgrafito vytvořil i na domě MUDr. Šrámka v Hýskově (čp. 105). Vyzdobit měl i dům Dr. Pocha (prvního profesionálního knihovníka berounské knihovny). Dle pamětníků jde o dům č. 950, na kterém bylo sgrafito v podobě nápisu “Všichni živí tvorové kromě člověka vědí, že smyslem života je těšiti se z něho.” Autorem citátu je anglický básník a satirik Samuel Butler. Noví majitelé nápis odstranili. Roku 1947 Antonovič dokončil mozaiku na paměť obětí druhé světové války v budově Obchodní akademie v Berouně.

V roce 1934 připravila městská rada v Berouně pamětní knihu jako dar starostovi Adolfu Königovi k jeho 60. narozeninám. Její grafická podoba včetně kresby berounského Klepáčka je taktéž dílem M. Antonoviče. Celou knihu si můžete prohlédnout zde.

Kde najdeme jeho ilustrace

CVEJN, Karel, ed. Památník k 25. výročí založení obchodní akademie v Berouně. Beroun: Výbor pro oslavy 25. výročí obchodní akademie v Berouně, 1945. 77 s.

CVEJN, Karel. Rozhledna: báseň. Beroun: Antonín Šefl, 1945. 35 stran.

ELIÁŠOVÁ, Jana, ed. Partyzánské povídky o dětech-dětem. V Praze: Sdružení českých partyzánů ve SNR, [1947]. 58-[II] s., [IV] s. obr. příl.

CHALOUPKA, František, ed. Žeň z kraje Jungmannova: historia věčná o časích a lidech: z roku 1629 na rok 1940 z Berouna. Beroun: Šefl, 1940. 89 s.

RUBINŠTEJN, Lev Jefimovič. Admirál. Překlad Jan Rek. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1947. 271 s. Vojáci mladým; sv. 2.

VIGNY, Alfred de. Velikost a bída vojenského života. Překlad Jaroslav Poch a Růžena Pochová. Vydání první. Praha: Naše vojsko, 1946. 184 stran.

VLADYKA, Josef. Můj Beroun: jeho místo v kulturním proudění národa. Beroun: Městský osvětový sbor v Berouně, 1938. 600 s.