Berounští studenti VU3V mají za sebou další semestr

31. května 2023

Městská knihovna Beroun je od roku 2015 konzultačním střediskem Virtuální univerzity 3. věku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Některé berounské studentky mají před sebou již 20. semestr! Jiní ze studentů začali nedávno, když knihovna otevřela druhou studijní skupinu. Všechny však spojuje nadšení, píle a touha vzdělávat se i ve vyšším věku.

Jak jsme zakončili uplynulý semestr? Několik studentek splnilo podmínky ke své již třetí promoci, která se konala v květnu v aule ČZU v Praze. Během slavnostního ceremoniálu převzal vybraný zástupce z každého konzultačního střediska absolventské listy za splnění šesti semestrů vzdělávacího cyklu Svět okolo nás.

Pro všechny zájemce z řad studentů se konal tzv. Závěrečný seminář. Společenská akce, během které se sejdou studenti z různých konzultačních středisek a společně se zástupci univerzity zakončí uplynulý semestr. Naši studenti navštívili Závěrečný seminář v Městském divadle Kolín. Po slavnostním uvítání a divadelním představení o historii Kolína převzala paní Olga Hendrychová, naše studentka VU3V, pamětní listy a dále jsme se od organizátorů dozvěděli, co nového studenty čeká v příštím akademickém roce. Odpoledne následoval program po kulturních památkách Kolína.

Další semestr začíná v říjnu. Do berounského konzultačního střediska je stále možné přibírat nové studenty. Případní zájemci se mohou hlásit tutorce Ivě Stlukové na e-mailu katalogizace@knihovnaberoun.cz.

Autoři: Iva Stluková, Zdeňka Křivancová