Poutní místa Česka

středa 21. února 2024
od 17:30 do 19:30
Hlavní budova
U Kasáren 813, 266 01 Beroun

Těsně před Vánoci vyšel první ze tří svazků knižního průvodce Poutní místa Česka, ve kterém církevní historik Mgr. Michal Bařinka představuje celkem 50 lokalit ze šesti krajů naší vlasti. U každého poutního místa je uvedena jeho zakladatelská legenda, stručná historie a nechybí ani popis jeho současného stavu a vybavení, ale také místní zajímavosti a kuriozity, které návštěvník bez odborného vzdělání běžně nezjistí. Text vždy doprovázejí aktuální fotografie exteriéru a unikátní záběry z interiéru příslušné svatyně.

V rámci cyklu besed Setkání s autory, které máte rádi pořádá Vojtěch Karpíšek ve spolupráci s knihovnou a za finanční podpory města Beroun přednášku s autorem této knihy a následnou besedu. Na přednášce navštívíme spolu s autorem některé naše velkolepé chrámy, prozkoumáme jejich kultovní předměty a vyslechneme podivuhodné legendy.

Vstup volný.

Pořadatel: Cyklus besed Setkání s autory, které máte rádi. Více informací o akci: vojtech.karpisek@seznam.cz.