Pobočka Sídliště

Co nabízíme

  • půjčování knih a časopisů pro dospělé i dětské čtenáře
  • půjčování audioknih, rozhlasových her a zvukových dokumentů pro dospělé
  • půjčování společenských her
  • rezervace dokumentů, které jsou momentálně vypůjčené
  • bibliografické a faktografické informace
  • besedy a přednášky pro školy
  • přístup na internet
  • zapojení se do projektů (Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (více o projektu), Semínkovna (více o projektu) a další

Podrobně o pobočce

Pobočka Sídliště zajišťuje absenční (domů) půjčování knih a časopisů pro dospělé i dětské čtenáře. Čtenář má možnost knihy si sám vybrat ve volném výběru přímo v prostorách knihovny. Registrovaný čtenář si může zažádat o rezervaci knihy, která je momentálně vypůjčená (osobně v knihovně nebo e-mailem). Nedílnou součástí služeb oddělení je poskytování bibliografických a faktografických informací (osobně u knihovnice).

V případě zájmu o členství se osobně dostavte do knihovny. Po předložení občanského průkazu a uhrazení ročního poplatku (ceník) si čtenář může vypůjčit až 10 titulů knih a časopisů na dobu 1 měsíce (výpůjčku je možno 2x prodloužit). Čtenář mladší 15 let si musí nejdříve vyzvednout přihlášku, kterou vyplní jeho rodiče či zákonní zástupci. Kartičku lze využívat i v hlavní budově knihovny.

Knižní fond je rozdělen do čtyř sekcí. Fond pro dospělé je oddělen na beletrii (abecední řazení podle příjmení autora a podle žánru), a odbornou literaturu (řazeno podle čísel tzv. Mezinárodního desetinného třídění). Oddělení pro děti je též rozděleno na beletrii a odborné publikace, kdy beletrie je rozčleněna podle věku dítěte a zaměření knihy dle následující tabulky:

Děti ve věku do 6 let: Děti ve věku od 6 do 9 let:
0/1 pohádky 1/1 pohádky
0/2 o dětech 1/2 o dětech
0/4 z přírody 1/4 z přírody
0/5 poezie 1/5 poezie
1/10 klasická a historická literatura
Děti ve věku od 9 do 11 let:  Děti ve věku od 11 do 15 let:
2/1 pohádky 3/2 o dětech
2/2 o dětech 3/3 dobrodružné příběhy
2/3 dobrodružné příběhy 3/4 z přírody
2/4 z přírody 3/5 poezie
2/5 poezie 3/6 cestopisné
2/6 cestopisné 3/7 ze života slavných
2/7 ze života slavných 3/8 historické
2/8 historické 3/9 sportovní
2/9 sportovní 3/10 klasická literatura
2/10 klasická literatura 3/11 sci-fi, fantazy
2/11 sci-fi, fantazy
Na rozhraní:
4/0 čtení mezi dětstvím a dospělostí
4/1 čtení mezi beletrií a odbornou četbou
4/2  dívčí četba – nad 15 let, výběrově

Děti mladší 11ti let si nemohou půjčovat na oddělení pro dospělé čtenáře. Výjimka platí pro školou stanovenou povinnou literaturu. Ostatní druhy literatury zapůjčíme pouze s písemným souhlasem rodičů. V tomto případě pak knihovna nenese odpovědnost za skladbu literatury, kterou si dítě půjčí. Z toho vyplývá, že na průkazku dítěte mladšího 11ti let nelze uskutečnit výpůjčku na oddělení pro dospělé čtenáře.

Ve spolupráci se školami jsou pořádány různé besedy a přednášky na předem domluvené téma. Nejčastějšími návštěvníky jsou děti ze 2. Základní školy Beroun a Speciální školy Karla Čapka.

Půjčování audioknih a zvukových dokumentů

Ve fondu knihovny naleznete audioknihy ze sféry klasické i současné literatury domácích i světových autorů. Jsou určeny pro dospělé i dětské čtenáře. Zároveň si můžete zapůjčit zvukové dokumenty a vzdělávací encyklopedie na CD a DVD nosičích.

Pravidla půjčování zvukových dokumentů

Seznam zvukových dokumentů

Půjčování společenských her

Zájemci si mohou vypůjčit společenské hry pro děti i dospělé. Ve fondu knihovny naleznete deskové a karetní hry. Tyto poznávací i zábavné hry jsou zaměřené na logiku, taktiku i týmovou spolupráci.

Pravidla půjčování her

Seznam her

Přístup na internet

V případě zájmu o přístup na internet je vždy nutné se nahlásit knihovnici! Uživatelé musí dbát pokynů knihovnice.

Registrovaní uživatelé mají po předložení čtenářského průkazu právo na 1 hodinu zdarma.

Neregistrovaní uživatelé podepíší, že souhlasí s podmínkami používání internetu a poté je jim umožněn přístup na 15 minut zdarma a dalších 45 minut za poplatek 1,- Kč za minutu (celkem tedy 1 hodina).

Možnost rezervace přístupu k internetu na určitý den a hodinu (rezervace propadá po 15 min. prodlení).

JE ZAKÁZÁNO:

Užívat vlastní paměťová média (flash disk aj.)
Hrát počítačové hry
Instalovat aplikace stažené z internetu
Měnit nastavený software
Prohlížet stránky s erotickou, rasistickou a pornografickou tématikou
Pouštět hudbu, filmy a stahovat audiální a audiovizuální soubory
Nahrávat na disk vlastní soubory

V případě porušení může být uživatel vykázán z knihovny.

Semínkovna

Semínkovna je místo bezplatného sdílení semínek i sazeniček z domácí produkce nadšených zahradníků a zahradnic v našem okolí. Jedná se o mezinárodní projekt vytvořený pro podporu lokálního pěstování. Semínkovnu najdete na naší POBOČCE Sídliště.

Více o projektu