V létě odešel berounský fotograf Zdeněk Zůna

1. září 2022

Fotograf Zdeněk Zůna dlouhé roky neúnavně zaznamenával život v Berouně a byl příkladem toho, že ani věk není překážkou, když máte koníčka, který vás baví. Téměř v devadesáti letech jste ho stále mohli potkávat s fotoaparátem po městě. Za dokumentaci berounského společenského dění a práci pro internetový portál berounskyregion.cz získal v roce 2016 Cenu města Berouna. 

Narodil se 8. července 1928 v Hostavicích u Prahy, rodina se ale brzy přestěhovala do Košíř a pak na Smíchov, kde navštěvoval základní školu. Otec pocházel ze Zdic a matka z Berouna, kam jezdil už jako kluk k prarodičům na prázdniny. Ti měli krámek na Školním náměstí, ve kterém zahynuli během náletů v dubnu 1945. Vystudoval Vančurovo reálné gymnázium na Smíchově (dnes Gymnázium Na Zatlance) a poté Husovu československou bohosloveckou fakultu Univerzity Karlovy.

Jako duchovní Československé církve husitské působil od roku 1951 v Berouně, kde měl na starost i 37 okolních obcí. Věřících však postupně ubývalo, bylo třeba finančně zabezpečit rodinu, a tak odešel na brigádu do Králodvorských železáren, kde pracoval 5 let ve slévárně. Při práci v železárnách vystudoval obor umělecké fotografie na pražské Lidové konzervatoři a dostal místo odborného pracovníka pro fotografii a film v Okresním osvětovém domě, který sídlil v Duslově vile. Konečně se přiblížil své vysněné profesi fotografa. V Okresním osvětovém domě organizoval činnost fotografických kroužků, připravoval výstavy, školení a kurzy a nakonec byl pověřen jeho vedením.

V roce 1968 se zapojil do organizování menších akcí proti okupaci. Podílel se na tisku a šíření protiruských plakátů, panelů a nápisů, za což později přišel o práci. Nové zaměstnání hledal marně. Nakonec dostal místo pomocného taviče ve Výzkumném ústavu hutnictví a železa v Karlštejně, kde zůstal až do penze. V dalším památném roce, 1989, fotografoval berounské demonstrace a zapojil se do činnosti Občanského fóra.

Zdeněk Zůna byl členem Fotoklubu Beroun a dlouhodobě spolupracoval s Muzeem Českého krasu a s berounskou radnicí. Jeho fotografie vycházely v regionálním i celostátním tisku. Účastnil se mnoha výstav. Posbíral i několik cen, např. 4. místo za snímek Karanténa v mezinárodní soutěži fotografického umění v Berlíně. Zúčastnil se projektu Jeden den v České republice, kde bylo cílem zachytit během 24 hodin historickou momentku našeho státu. Ze 7 000 fotografií bylo nakonec vybráno 135 snímků, mezi kterými byly i Zůnovy fotografie ze startu závodu Králodvorský čtverec.

Jeho snímky najdeme v řadě regionálních publikací. Vůbec poprvé se objevily ve Vlastivědném průvodci Berounskem (1959), později v Obrázcích z Berounska (1967), v Malé monografie města Beroun (2009) či v knize Beroun: deset zastavení na procházce královským městem (2015).

Zemřel 30. července 2022 ve věku 94 let.

Zdroj fotografií: Paměť národa.cz a archiv knihovny