Trénování paměti

Home Trénování paměti

Aktuality

Aktuální informace o plánovaných kurzech brzy zveřejníme.

Trénování paměti pro začátečníky

Další kurz trénování paměti pro začátečníky je plánován na září 2018. Kurz je určen primárně seniorům, ale přihlásit se může kdokoliv. Společně budeme poznávat jak funguje naše paměť a dozvíme se jaké rozlišujeme druhy paměti, ale nejvíce se budeme věnovat jejímu procvičování. Naučíme se se několik mnemotechnik, potrénujeme si koncentraci, slovní zásobu či kreativitu.

Trénování paměti pro každého

Pro všechny věkové skupiny, začátečníky i ostřílené účastníky kurzů. Nabízíme sérii tematických lekcí, které se budou konat 1x měsíčně v období od října 2017 do května 2018 vždy ve čtvrtek od 17:30 hod. Nejedná se o ucelený kurz, přihlašování bude probíhat na každou jednotlivou lekci zvlášť. Můžete si tedy vybrat podle termínu, který Vám vyhovuje, nebo tématu, které se Vám líbí. Každý měsíc je možné se přihlašovat na následující lekci buď osobně ve studovně, na e-mailu studovna@knihovnaberoun.cz nebo na telefonu 311 621 947. Cena každé lekce je 50 Kč. Ale pozor, kapacita lekcí je omezená! Rozpis lekcí najdete v rozvrhu po pravé straně.

Plakát

Trénování paměti pro pokročilé

V případě zájmu naváže kurz pro pokročilé na kurz pro začátečníky v lednu 2019. Budeme si hrát s mnemotechnikami, které jsme se již naučili, poznáme mnemotechniky nové a nebudou chybět ani další zajímavosti o paměti a spousta zajímavých cvičení.

Národní týden trénování paměti

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging vyhlásila ve dnech 12. – 18. března 2018 Národní týden trénování paměti, který se konal v rámci celosvětové akce Týden uvědomění si mozku (Brain Awareness Week), který od roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain. V rámci této kampaně se uskutečnily osvětové přednášky po celé republice.

Článek k NTTP 2018 v Berouně a rozhovor s trenérkou paměti (celý článek).

Již uskutečněné přednášky k NTTP

15.3. 2016 Trénování paměti pro zaměstnance

13.3. 2017 Úvod do trénování paměti

15.3. 2017 Ukázková lekce trénování pamět

14.3. 2018 Trénování paměti – jak a proč?

15.3. 2018 Trénování paměti pro každého – Knihy a knihovny