Regionální fond

1. ledna 0202

Víte, že naše knihovna archivuje veškerou regionální literaturu? Knihy, noviny, brožurky, dokonce vytváříme databázi článků s regionální tematikou. Archivujeme nejen dokumenty týkající se našeho kraje, ale i díla regionálních autorů. V tomto fondu dnes můžeme najít opravdové skvosty. Jelikož se jedná o fond archivní, který je třeba zachovat budoucím generacím, podléhá vyššímu stupni ochrany. Z tohoto důvodu nepůjčujeme dokumenty z regionálního fondu domů. Celý fond může být půjčován tzv. prezenčně. To znamená, že vám sice půjčíme cokoliv, ale jen ke studiu v prostorách knihovny. Řada titulů je však k dispozici ve více kusech. Nachází se tedy jak ve fondu archivním, tak na oddělení pro dospělé čtenáře, odkud si je můžete půjčit domů, jak vidíte na prvním obrázku. Tady je kniha dostupná jak na oddělení pro dospělé čtenáře, tak prezenčně ke studiu v knihovně.

Kompletní regionální fond se nachází na oddělení Studovna. Toto oddělení fyzicky neexistuje, knihy jsou uložené ve skladu a knihovník vám je vždy musí nachystat. Poznáte je podle toho, že mají v signatuře uvedeno REG a umístění Regionální literatura.