Proběhly první Ekodílny pro děti

26. dubna 2023

V úterý 18. 4. jsme uspořádali první z pěti workshopů zaměřených na ekologii a udržitelnost, které cílí na děti ve věku 7-12 let. Sešli jsme se u knihovny, kde čtyři malé účastníky uvítala Kateřina Nepustilová, ochranářka a ekoložka, která stojí za realizací mnoha projektů na podporu biodiverzity v Berouně a blízkém okolí.

Následně jsme se vydali příjemným tempem do Talichova údolí a cestou si ukazovali, co zajímavého okolo roste a pohybuje se. Snažili jsme se určit rostliny, které rostou v lese a zároveň u vody, a hledali jsme určité druhy; třeba jaterník, plicník, hrachor, sněženky, pomněnky… Nutno uznat, že děti většinu květeny spolehlivě poznaly. Pozorovali jsme i faunu – chrobáky, hlemýždě, slimáky… a dokonce i dvě pářící se ropuchy. Dvouhodinová procházka po okolí ukázala, že jarní les je plný rozmanitého života.

Příště si povíme, jaké živočichy a rostliny můžeme potkat na zahradě a ve městě. Druhé Ekodílny se konají 23. května.

Autor: Tereza Micková