Před třemi lety zemřela v Dobřichovicích Madla Vaculíková. Na manželku významného spisovatele budeme vzpomínat s Petrem Zemánkem

26. ledna 2023

V nedalekých Dobřichovicích stojí tzv. Topičova vila. V ní od 70. let žil Ludvík Vaculík se svou ženou Marií, zvanou Madla. Její osudy představuje film sestříhaný z nahrávek projektu Paměť národa, který bude promítán 15. února 2023 v knihovně. Vzpomínat na paní Madlu budeme s Petrem Zemánkem.

Paní Madla se jako postava objevuje v mnoha Vaculíkových knihách. S manželem si během života “užila” ústrků, sledování i odposlouchávání ze strany StB, přesto se podílela na organizování disidentských setkání v jejich dobřichovické vile.

Narodila se 25. listopadu 1925 ve Spešově u Blanska. Po měšťanské škole byla poslána do učení do Baťových závodů ve Zlíně a ve Zruči nad Sázavou. Pracovala jako vychovatelka a později jako poslechářka a korespondentka pro Československý rozhlas. V 90. letech začala sama psát. Je autorkou dvou knih dopisů českému básníkovi a výtvarníkovi Jiřímu Kolářovi – Drahý pane Kolář a Drahý pane Kolář. Kniha druhá. Do svého života s významným českým spisovatelem pak dala nahlédnout  v knize rozhovorů s Pavlem Kosatíkem Já jsem oves.

Vilu v Dobřichovicích Vaculíkovi koupili od komenioložky a překladatelky Milady Blekastadové (rozené Topičové), která ho zdědila po svém dědečkovi, slavném nakladateli Františku Topičovi. Zde zemřel roku 2015 Ludvík Vaculík a 16. ledna 2020 i Madla Vaculíková.