Oddělení akvizice a katalogizace

Home Oddělení akvizice a katalogizace

Akviziční oddělení zajišťuje pravidelný a postupný výběr a objednávání knižních titulů během celého roku, čímž je v rámci finančních možností zajišťována dostupnost knižních novinek. Cílem je zajistit výběr toho nejlepšího z českého knižního trhu. Nákup knih je ponejvíce zajišťován přes specializované distributory nebo u jednotlivých nakladatelství.

Katalogizace knih je prováděna prostřednictvím sdílené katalogizace, kdy jednotlivé záznamy jsou upravovány a doplňovány dle katalogizačních pravidel RDA a potřeby knihovny. Tyto záznamy jsou katalogizovány v knihovnickém systému Clavius ve formátu MARC21 a každý měsíc jsou zasílány do souborného katalogu Caslin prostřednictvím Národní knihovny. Berounská knihovna, jakožto člen Svazu knihovníků a informačních pracovníků, umožňuje náhled obálek a anotací knih ve svém on-line katalogu, který je přístupný přes internet. U odborných titulů bývá i umožněn náhled do oskenovaného obsahu publikace. Náš on-line katalog dále umožňuje proklik do otevřené encyklopedie Wikipedie u vybraných hesel a termínů.

Vedle nákupu a katalogizace probíhá systematická kontrola katalogizace starších publikací, které byly katalogizovány v předchozích programových verzích. Nedílnou součástí činnosti oddělení AZOF je každoroční revize fondu jednotlivých oddělení tak, jak to stanovuje litera knihovnického zákona.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese akvizice@knihovnaberoun.cz