Návštěva knihovny očima studentky SPgŠ

31. října 2022

V rámci přípravy na průběžnou praxi, která nás letos čeká, se naše třída 2.PA zúčastnila dne 20. září exkurze v Městské knihovně Beroun.

Při příchodu se nás ujaly milé a ochotné paní knihovnice. Rozdělily si nás do dvou skupin a hned začaly s poutavým výkladem. Seznámili jsme se s jejich pracovní náplní a prostředím, ve kterém tráví většinu dne, dále s dětským oddělením, oddělením pro dospělé a s částí knihovny s názvem ‚,Sever‘‘. Jak jsme zjistili, práce v knihovně není pouze o knížkách a časopisech, i když to tak na první pohled vypadá. Zřizování internetových stránek knihovny, pořádání akcí pro děti a rodiče, vedení různých klubů, hraní deskových her, organizování výstav, besed, přednášek atp. se stalo součástí moderní knihovny 21. století.

Od paní profesorky E. Zapletalové jsme dostali předem vytištěné otázky, které se týkaly obsahu exkurze. Ve skupinkách jsme si navzájem pomáhali a paní knihovnice nám odpověděly na vše, pro co jsme hledali řešení. Nakonec jsme byli „podrobeni“ anonymnímu dotazníku v podobě ankety. Anketní otázky se týkaly především toho, jak vnímáme knihovnu jako celek. Odpovědi byly různorodé, nejčastěji zaznělo: klid, knihy, ticho, místo, kde si mohu vypůjčit knihu, ale také nuda, nic moc a wifi.

Ať už naše reakce byly jakékoliv, myslím si, že exkurze se velmi vydařila. Navíc jsme inspirováni k dalším návštěvám berounské knihovny. Víme, kam zajít, když si budeme potřebovat vypůjčit některé knihy a další materiály nejen pro již zmíněnou průběžnou praxi.

Klára B., 2.PA