Na besedu do knihovny přišly tři Grácie

22. prosince 2022

V prosinci jsme navázali na spolupráci s 6. třídou paní učitelky Trebulové z 2. ZŠ Beroun. Kolegyně Klára Beránková již dříve tyto žáky navštívila přímo ve škole, kde pro ně měla připravenou besedu na téma “Internet a sociální sítě”. V prosinci žáky čekala velká návštěva knihovny spojená s několika zážitky. Žáci si prošli povídáním o tom “Jak ne(o)kopírovat referát”. V průběhu dopoledne si děti zpracovaly návrhy na referát/samostatnou práci na témata Průmyslová revoluce, Jižní Amerika a Marie Terezie/Josef II. Vyzkoušely si skupinovou práci i prezentační dovednosti a seznámily se se zdroji informací a s jejich možnostmi v rámci své výuky.

Ve druhé části bylo cílem přiblížit žákům Staré řecká báje a pověsti od Eduarda Petišky. Po teoretickém úvodu k pohádkám, pověstem a legendám jsme přešli na divadelní adaptaci sporu tří bohyň, které měl rozsoudit princ Paris. Část odvážlivců se převlékla do připravených „kostýmů“, převzala rekvizity a boží atributy a mohlo se hrát. Děti pantomimou průběžně znázorňovaly předčítaný děj a bylo na nich vidět, že si to užívají.