Haig Utidjian – sbormistr Slavoše

1. dubna 2021

Haig Utidjian, PhD, MSc (DIC), CAS (GSMD) je profesionální dirigent, sbormistr a muzikolog. V Berouně působí jako sbormistr Smíšeného pěveckého sboru Slavoš. Tuto funkci převzal v roce 2001 po MUDr. Vladimíru Lemonovi. Postupně obohatil repertoár o náročnější a cizojazyčné skladby a Slavoš za jeho působení také zahájil spolupráci s několika amatérskými komorními orchestry. Pro veřejnost nyní připravil přednáškový cyklus Poklady hudebního repertoáru.

Haig Utidjian studoval na univerzitách v Sussexu, Londýně a Cambridge, na Accademie Chigiana v Sieně a na Vysoké škole Guildhall School of Music and Drama v Londýně, kde v roce 1995 absolvoval jako dirigent. Získal dirigentskou cenu Ricordi a dále prohluboval své vzdělání s Carlem Mariou Giulinim v Miláně, Richardem Schumacherem ve Valsoldě a s Lotharem Zagrosekem a Vilémem Tauským (který byl žákem Janáčka, Suka a Talicha) v Londýně. Pro svůj velký zájem o českou hudbu byl pozván Jiřím Bělohlávkem na roční stáž na pražskou Akademii múzických umění, kde navštěvoval specializované konzultace s Františkem Vajnarem a Josefem Kuchinkou a studoval u Juraje Fialse.

Haig Utidjian vede dlouholetý výzkum v oblasti muzikologie a má rovněž bohatou publikační činnost. Publikoval několik knih a novou edici Dvořákovy Lužanské mše a získal řadu ocenění. Připravuje nové kritické vydání ód sv. Řehoře z Nareku. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí a slouží v redakčních radách několika mezinárodních odborných časopisů. Přednášel na univerzitách, akademiích či v národních knihovnách v Benátkách, Berlíně, Kodani, Hernenu, Oxfordu, Londýně, Budapešti, Jerevanu, New Yorku (Library of Congress) a na domácí půdě v Klementinu, v Českém muzeu hudby, na Katolické teologické fakultě a Filozofické fakultě UK, kde získal čestnou afiliaci a působí jako externí pedagog. Od roku 2001 je Šéfdirigentem Orchestru a Sboru UK v Praze a ve stejném roce začala jeho spolupráce se smíšeným pěveckým sborem Slavoš Beroun. Haig Utidjian diriguje a přednáší v ČR, hostuje v Evropě a v USA. Dlouhodobě propaguje českou hudbu ve světě.