Články a jak v nich vyhledávat

2. ledna 2021

Spoustu jedinečných a zajímavých informací týkajících se našeho regionu nenajdeme jen v knihách, ale také v článcích. Hledáte-li zdroje ke konkrétnímu tématu, neměli byste články opomenout. Jaké články u nás můžete najít a jak v nich vyhledávat?

V katalogu naší knihovny najdete na 17 000 záznamů článků z novin a sborníků či kapitol z knih. Významným regionálním sborníkem je např. Minulostí Berounska či Český kras, ale patří sem i sborníky z dob minulých jako např. Vlastivědný sborník Podbrdska. Články tzv. excerpujeme také z regionálního tisku. Tady tvoří nejvýznamnější zdroj již nevycházející Echo: nezávislé noviny okresu Beroun, Podbrdské noviny (nyní sloučeny pod Náš region) a Radniční list. Významnější články excerpujeme také z Berounského deníku a Mladé fronty dnes. Články v sobě ukrývají spoustu informací o regionálních osobnostech, obcích, institucích, akcích, kultuře, památkách i historii. Můžete tudíž vyhledávat informace třeba o zaniklé obci Padrť, o řece Litavce, festivalu Talichův Beroun, hradu Karlštejn či Otmíčské hoře.

Vyhledávání článků je jednoduché. Na úvodní straně online katalogu zvolíme Články. Tím určíme, že budeme provádět hledání pouze v článkové databázi.

V příkladu si zkusíme vyhledat články o berounském děkanovi a národním buditeli Josefu Antonínu Seydlovi. Do pole pro vyhledávání uvedeme jméno osobnosti a dáme Hledat.

Vidíme, že bylo vyhledáno 10 článků. Výsledkem vyhledávání jsou záznamy článků, ve kterých se vyskytuje hledaný termín, v našem případě takových, které se nějakým způsobem týkají J. A. Seydla.

Podrobnější informace o článku získáme, když si otevřeme celý záznam. Stejně jako u knih to provedeme kliknutím na název článku. Ze záznamu zjistíme 2 důležité věci. Jednak zdroj, který říká, kde přesně článek najdeme, a témata.

Témata nám říkají, čeho se článek týká, a jsou důležitá při vyhledávání. Jejich výhodou je, že na ně můžete kliknout a rovnou provést nové hledání. Na příkladu máme článek o rodině Seydlů. V tématech vidíme i další osoby, kterých se týká.

Můžeme rovnou kliknout třeba na Seydl, Emanuel a hned dostaneme 2 výsledky – 2 záznamy, ve kterých se jeho jméno nachází.

Vyhledávat můžete nejen jména, ale jakékoliv termíny – názvy institucí, akcí, památek či nejrůznější geografické termíny. A co dělat, když si vyberete článek a chcete ho získat? Na e-mailu katalogizace@knihovnaberoun.cz si můžete zažádat o jeho kopii.

Na závěr je třeba podotknout, že bohužel nejsou takto zpracovány všechny ročníky excerpovaných sborníků a periodik. Z kapacitních důvodů stále řada z nich teprve čeká, až budou články z nich zpracovány. Na doplňování databáze však stále pracujeme.