Ceník

Home Ceník

Čtenářské poplatky / registrace na 1 kalendářní rok

Dospělí čtenáři 250 Kč
Děti do 15 let 80 Kč
Studenti, důchodci 130 Kč

Poplatky za nedodržení výpůjční doby

Výpůjční lhůta je 30 dní.
Výpůjčky je možno 2x prodloužit, pokud o to čtenář požádá před uplynutím výpůjční doby a pokud dílo nežádá jiný čtenář
Oddělení pro dospělé:
1. upomínka (po 40 dnech) 5 Kč/1 dokument + 15 Kč manipulační poplatek
2. upomínka (po 70 dnech) 15 Kč/1 dokument + 15 Kč manipulační poplatek
3. upomínka (po 90 dnech) 30 Kč/1 dokument + 30 Kč manipulační poplatek
4. upomínka (po 110 dnech) 40 Kč/1 dokument + 30 Kč manipulační poplatek
Oddělení pro děti:
1. upomínka (po 40 dnech) 2 Kč/1 dokument + 15 Kč manipulační poplatek
2. upomínka (po 70 dnech) 5 Kč/1 dokument + 15 Kč manipulační poplatek
3. upomínka (po 90 dnech) 10 Kč/1 dokument + 30 Kč manipulační poplatek
4. upomínka (po 110 dnech) 20 Kč/1 dokument + 30 Kč manipulační poplatek
Čítárna a studovna:
1. upomínka (po 18 dnech) 5 Kč/1 dokument + 15 Kč manipulační poplatek
2. upomínka (po 25 dnech) 10 Kč/1 dokument + 15 Kč manipulační poplatek
3. upomínka (po 35 dnech) 15 Kč/1 dokument + 30 Kč manipulační poplatek
4. upomínka (po 45 dnech) 20 Kč/1 dokument + 30 Kč manipulační poplatek

Meziknihovní výpůjční služba

Knihy (za každý vypůjčený titul) 60 Kč
Časopisu (za každý vypůjčený titul) 20 Kč
Pro knihovny 70 Kč

Objednání kopie článku

15 Kč manipulační poplatek + cena za kopie 3 Kč / 1 strana A4

Rezervace knihy, časopisu

6 Kč / za každý titul

Poškození a ztráty

Poškození čárového kódu 5 Kč
Ztráta knihy cena knihy + manipulační poplatek 200 Kč
Ztráta audioknihy cena audioknihy + manipulační poplatek 200 Kč
Ztráta časopisu cena časopisu + manipulační poplatek 50 Kč
Poškození knihy, časopisu
(počmárání, polití, poškození psem apod.)
50% ceny
Ztráta čtenářského průkazu 30 Kč

Kopírovací služby

1 strana A4 3 Kč
Oboustranně A4 4 Kč
1 strana A3 5 Kč
Oboustranně A3 6 Kč
Barevný tisk A4 30 Kč
Skenování za 1 obrázek 2 Kč

Rešeršní služba

Paušál za zadání rešerše 20 Kč
Cena za 1 záznam 2 Kč

Používání internetu

Registrovaní čtenáři zdarma/1 hodina
Neregistrovaní návštěvníci 15 min. zdarma,  poté 1 Kč/1 min. po dobu 45 min.