Berounská akademie 2013/2014

Home Berounská akademie 2013/2014
berounska_akademie

V září 2013 byl zahájen 1. ročník Berounská akademie, vzdělávacího cyklu přednášek, jehož cílem je prostřednictvím odborných lektorů seznámit frekventanty se zajímavými informacemi z oblasti historie, umění, botaniky či geologie ve vztahu k berounskému regionu. Iniciátorem cyklu je místostarosta Mgr. Ivan Kůs, který ke spolupráci oslovil berounskou fotografku a nakladatelku Mgr. Marii Holečkovou a ředitelku Městské knihovny Beroun Mgr. Hanu Ludvíkovou.

Témata přednášek letošního cyklu se věnují malířství (září-listopad), přírodě (leden-březen) a geologii (duben-červen). Účastníci se mohou těšit na přednášky věnované modernímu malířství, osobnosti Jana Preislera a Václava Špály a Salónu berounských výtvarníků. Dozvědí se více z oblasti botanických zahrad, parků a arboret, památných stromů a alejí a jejich kultu, stejně tak současnému fenoménu biozahrad. V neposlední řadě si vyslechnou informace o geologických unikátech pod hradem Točníkem, o hradu Karlštejn a jeho vazbě k drahým kamenům i korunovačním klenotům, o geologicky zajímavých regionálních lokalitách a jeskyních a krasových pramenech na Berounsku.

Svoji účast na přednáškách přislíbili kunsthistorik PhDr. Zbyněk Duda, botanik a popularizátor vědy RNDr. Václav Větvička, PhDr. Marie Hrušková, Ing. Radomil Hradil a geolog Doc.RNDr. Zdeněk Kukal,DrSc.

Přednášky se konají od září 2013 do června 2014 vždy ve čtvrtek, a to v prostorách berounské knihovny, případně se uskutečňují výjezdní besedy spojené s praktickými ukázkami. Školné je stanoveno ve výši 300,- Kč. Konkrétní informace k přednáškám upřesňuje programová koordinátorka Marie Holečková na jednotlivých besedách. Veškeré informace o akademii poskytuje garant projektu Mgr. Hana Ludvíková. Organizační pravidla určují stanovy projektu. Příhlašování zájemců do ročníku 2013-2014 bylo již ukončeno!

Přístup na přednášky je umožněn jen registrovaným posluchačům – držitelům průkazu berounské akademie.

Vyzýváme posluchače, aby si stáhli znalostní text, který vyplněný odevzdejte na květnové přednášce, tj. 3.5. v Karlštejně.

Zároveň si můžete vytisknout a vyplnit dotazník pro posluchače Berounské akademie. Budeme rádi za jeho vyplnění.

Uskutečněné přednášky