Zažít město JINAK

sobota 17. září 2022
od 11:00 do 20:00
Hlavní budova - areál před knihovnou
U Kasáren 813, 266 01 Beroun

Pečete, vaříte, tvoříte, hrajete, zpíváte, zkrátka umíte/máte/nabízíte něco, o co se chcete podělit? Přihlaste se na sousedskou slavnost Zažít město JINAK. Ať už jako spolek, organizace či jednotlivec a přijďte v sobotu 17. 9. 2022 do areálu bývalých kasáren. Více informací na e-mailu zmjberoun@gmail.com.

Akce se koná pod záštitou starostky města Beroun RNDr. Soni Chalupové.