Příroda Berounska a ochrana její rozmanitosti

středa 20. září 2023
od 18:00 do 20:00
Hlavní budova
U Kasáren 813, 266 01 Beroun

Okolí Berouna je z krajinářského a přírodovědného hlediska velmi rozmanité. Základem je pestrá geologická stavba, která je součástí světově unikátní oblasti Barrandienu. Geomorfologicky členité území, na jehož reliéfu se podílí také řeka Berounka se svými přítoky, vytváří ideální podmínky pro existenci mnoha rozličných a mnohdy i jedinečných ekosystémů s poměrně bohatým výskytem rostlinných a živočišných druhů, z nichž je řada vzácných a chráněných. Na relativně malém území najdeme jak organizmy teplomilné, tak i vyžadující chladnější prostředí horského charakteru.

Velké přírodovědné hodnoty potvrzuje výskyt hned tří velkoplošných chráněných území. Jsou to chráněné krajinné oblasti Český kras, Křivoklátsko a Brdy, která mají každá svoje specifické přírodní podmínky a historii vývoje, na níž se podílel podstatnou měrou i člověk. Společné jim ale jsou příčiny ohrožení jejich přírodního bohatství. Jedná se o znečišťování životního prostředí, nevhodnou zástavbu, fragmentaci krajiny, rostoucí turistický ruch, šíření cizokrajných invazních druhů organismů apod.

Uchování jedinečné přírody pro budoucí generace a udržitelný rozvoj celé oblasti proto vyžaduje různé formy důsledné ochrany, o kterých bude přednášet Mgr. Emil Šnaidauf.

Přednáška se uskuteční v rámci celoročního přednáškového cyklu Za minutu dvanáct.

Vstupné 50 Kč, předprodej v knihovně.