Demence je NEMOC, ne sprosté slovo

pondělí 12. června 2023
od 17:00 do 30. června 15:00
Hlavní budova
U Kasáren 813, 266 01 Beroun

Výstava neziskové organizace Dementia ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, která představuje demenci z nového úhlu pohledu a přináší odpověď na otázku, proč je důležitá její včasná diagnostika.

Výstava vznikla díky podpoře Fondů EHP a bude k vidění ve vestibulu knihovny do konce měsíce června

Organizace Dementia pomáhá lidem, jejichž blízcí onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Zároveň pořádá a organizuje odborné diskuze a různé osvětové aktivity. Jejím cílem je, aby zde vyrostla mladá generace, která bude informovaná a uvědomělá a jejíž přístup k lidem s demencí do budoucna ovlivní kvalitu péče o pacienty.