Demence je NEMOC, ne sprosté slovo

pondělí 12. června 2023
od 17:00 do 18:00
Hlavní budova
U Kasáren 813, 266 01 Beroun

Vernisáž výstavy neziskové organizace Dementia ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, která představuje demenci z nového úhlu pohledu a přináší odpověď na otázku, proč je důležitá její včasná diagnostika. Výstava vznikla díky podpoře Fondů EHP.

Výstava bude k vidění do konce měsíce června ve vestibulu knihovny. 

Organizace Dementia pomáhá lidem, jejichž blízcí onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Zároveň pořádá a organizuje odborné diskuze a různé osvětové aktivity. Jejím cílem je, aby zde vyrostla mladá generace, která bude informovaná a uvědomělá a jejíž přístup k lidem s demencí do budoucna ovlivní kvalitu péče o pacienty.