Akademický malíř Pavel Lisý

1. dubna 2022

František Nepil o něm napsal: “Kreslí stromy tak, jak je vidím svýma očima, kreslí květiny tak, že i z papíru voní a zachvívají se ve vánku, kreslí čmeláky s tak huňatým kožíškem, jak to zná každý, kdo držel jako kluk takového čmeláka v dlaních.” Toto dokázal akademický malíř a ilustrátor Pavel Lisý. Od jeho narození uplynulo v dubnu 110 let.

Narodil se 7. dubna 1912 v Zahradní ulici čp. 11 v Hostomicích jako dvanácté dítě zahradníka, a přestože se u něj už v mládí projevovalo výtvarné nadání, vyučil se holičem. Až po odchodu do Prahy začal při zaměstnání studovat výtvarné umění na škole dekorativních umění.

V roce 1950 se stal členem Svazu československých výtvarných umělců a o dva roky později už získal první ocenění za plakát Náš letec – bojovník za mír. Jako krajinář se často obracel k rodnému Podbrdsku. Věnoval se ale také portrétům významných osobností, které od roku 1954 zveřejňoval časopis Československý rozhlas ve sloupci Výročí týdne. Za 15 let této spolupráce vzniklo na 900 kreseb převážně literárních osobností. Pro redakci Večerní Prahy vypracoval kresby 180 pražských domovních znamení.

Ilustroval přes 80 knih, z toho deset dílů dvanáctisvazkového Naučného slovníku zemědělského se 175 barevnými tabulemi a 2 500 akvarelovými ilustracemi. Na slovníku pracoval celých 20 let, kdy poctivě studoval všechny rostliny a živočichy a spolupracoval s řadou odborníků. Kromě toho také dodával pražské motivy k vydávání barevných pohlednic pro nakladatelství Panorama a navrhoval květinový dekor pro český porcelán.

Pavel Lisý samostatně vystavoval od roku 1959 nejen u nás, ale i v zahraničí. Roku 1987 získal čestné občanství Hostomic a v roce 1992 byla jeho jménem pojmenována hostomická základní škola. Zemřel 11. dubna 1990 v Praze.