Šifra mistra Pocha

Home Výročí 120 let Šifra mistra Pocha

Etapová soutěž s úkoly pro všechny

Výsledky soutěže

Do naší etapové soutěže se zaregistrovalo 12 hráčů. Ti měli za úkol splnit všechny povinné úkoly, a pokud aspirovali na výhru, co nejvíce nepovinných a plusových úkolů. Naším překvapením pak byly i úkoly tajné, o který¨ch byly hráči informováni vždy až zpětně poté, co ho nevědomky splnili.

A jaké byly možnosti? Každý hráč musel získat 10 bodů za povinné úkoly, a dále pak 26 bodů za nepovinné, 26 bodů za plusové a 16 bodů za tajné úkoly. Celkem mohl tedy hráč nasbírat až 78 bodů!!!

A jaké jsou výsledky? Hlavním vítězem soutěže se stala Lucie Večerníková, která získala 47 bodů. Gratulujeme!!! Vítězka získá poukaz na nákup knih v hodnotě 1000 Kč. Cena jí bude předána 24. března 2017.

Níže si můžete přečíst správné odpovědi k daným úkolům.

Soupis povinných úkolů pro soutěžící

1. Kde se obrazy hýbou dle slov v románu obsažených

Navštivte v Kině Beroun film, který byl natočen na motivy knihy nebo přímo podle knižní předlohy.

Uschovejte si vstupenku, kterou ve studovně vyměníte za odznak.

Plusový úkol

Napište na daný film recenzi na náš blog do rubriky “Na knihu do kina”

Plusový úkol

Uveďte, dle Vašeho názoru, alespoň 2 nejlepší filmová zpracování podle knižní předlohy

Plusový úkol

Uveďte, dle Vašeho názoru, alespoň 2 nejhorší filmová zpracování podle knižní předlohy

2. Kde historie dýchá

Jděte do studovny berounské knihovny a najděte knihu Muzea a galerie v České republice. Nalistujte stranu 12. První příspěvek na této stránce Vám určí, kam máte jít na prohlídku.

Uschovejte si vstupenku, kterou ve studovně vyměníte za odznak.

správná odpověď: Muzeum Českého krasu

Plusový úkol

V obrazárně svatých je jeden, který drží v ruce knihu. Který?

správná odpověď: Svatý Maur

Plusový úkol

Kolik bylo dříve v Berouně slunečních hodin?

správná odpověď: 4

Plusový úkol

Kolik trilobitů je na velké kamenné desce nalezené v Háji u Zahořan?

správná odpověď: 6

3. Co, kde, kudy kam, dozvíte se tam

Jděte v Berouně na Husovo náměstí. V horní části je umístěna informační tabule. Zmáčkněte tlačítko číslo 258.

Tak zjistíte, kam si máte zajít pro dáreček a pro odznak.

správná odpověď: Městské informační centrum

Plusový úkol

Na zdi je zobrazen pán s batohem. Obrysy daného obrázku mají znázorňovat tvar berounského okresu. Nás však zajímá, co pán drží v levé ruce?

správná odpověď: Nůžky

Plusový úkol

Který „světadíl“ označují dvě překřížená kladívka? (zjistíte pomocí dalekohledu)

správná odpověď: Amerika

Plusový úkol

Prohlédněte si pomocí dalekohledu obec Týřov. V jakém ročním období byl dokument natáčen?

správná odpověď: zima

4. Kde to žije, ví se či najde se

Navštivte alespoň jednu akci v naší knihovně (přednášku, besedu, seminář, atd.). Zúčastnit se můžete i akce na pobočce Sídliště.

Na akci si řekněte knihovnici o odznak.

Pozor, do tohoto úkolu se však nepočítá návštěva Dne D + 120 a Fotoblázince !!!

5. Slova v textu napoví, co už možná někdo ví

Vyplňte knihovnický kvíz, který si vyzvedněte v knihovně, nebo stáhněte z našich webových stránek a přijďte nám sdělit (nebo zašlete) tajenku.

Kvíz můžete průběžně vyplňovat celý rok. Všechny odpovědi najdete v článcích o historii knihovny, které každý měsíc vydáváme (k dispozici na webových stránkách nebo v tištěné podobě v Knihovnické stodvacítce, která je k dispozici v knihovně).

6. Tam kde byla, dnes už není, chrám pro duši i pro vědění

Víte, kde dříve sídlila berounská knihovna?

Navštivte instituci v této budově a řekněte si tam o odznak.

správná odpověď: Duslova vila = Městská galerie

Plusový úkol

Jaké oddělení knihovny bylo v prostorách, které jste navštívili?

správná odpověď: oddělení pro dospělé a studovna

Plusový úkol

V jakém oboru podnikal majitel této budovy, který ji nechal postavit?

správná odpověď: dřevozpracující – majitel pily

Plusový úkol

Původně s knihovnou sídlily v budově ještě jiné instituce. Napište které.

správná odpověď: muzeum a archiv

7. Patří k nám, je celá naše, kulturní stánek pro sídliště

Navštivte pobočku knihovny na sídlišti a řekněte si knihovnici o odznak.

Plusový úkol

Co je vymalováno na šesti obrázcích, které tam jsou na zdi?

správná odpověď: žirafa, slunečnice, fénix, jednorožec, pegas, drak

Plusový úkol

V jakém roce byla pobočka Sídliště otevřena?

správná odpověď: 1978

Plusový úkol

Knihy z jaké edice najdete na křesle ve čtenářském koutku?

správná odpověď: Večery pod lampou, Na Výsluní

8. Káva v Kávě

Dejte si kávu (nebo cokoliv jiného dle chuti) v Jiné kávě.

Uschovejte si účtenku, kterou ve studovně vyměníte za odznak.

Plusový úkol

Která „skalnička“ je zřizovatelem Jiné kávy?

správná odpověď: Lomikámen

Plusový úkol

V které části kavárny najdete knihovnu?

správná odpověď: v čajovně

Plusový úkol

Jak se jmenuje projekt, který dává novou šanci knihám a jehož box v Jiné kávě najdete?

správná odpověď: Kupbook

9. Užitková, umělecká i historická…

V naší knihovně na chodbě vedoucí na oddělení pro děti a mládež pod květináčem u šneka najdete informaci, kam máte jít plnit další úkol.

Uschovejte si vstupenku, kterou ve studovně vyměníte za odznak.

správná odpověď: Muzeum berounské keramiky

Plusový úkol

Kolik hodin ukazuje kuchařka v kuchyni? (pozor, je to chytačka – čtěte pozorně zadání :-)

správná odpověď: 10:10

Plusový úkol

Jaký archeologický nález byl objeven v Zatloukalově cihelně a z jaké byl doby?

správná odpověď: miska na duté nožce, jordanovská kultura, eneolit

Plusový úkol

Čím (jakým předmětem) jsou označena místa archeologických nálezů na keramické mapě umístěné v zadní místnosti napravo v 1. patře?

správná odpověď: džbánky

10. Šifrou k poselství

Vyluštěte šifru, kterou najdete v jednom z posledních čísel Knihovnické stodvacítky (měsíčníku, který je k dispozici v tištěné podobě v knihovně, nebo v elektronické na webu). Klíče k jejímu vyluštění budou vycházet průběžně v jednotlivých číslech. Klíče budou udávat písmenné hodnoty čísel, např. 4=F, 5=Z.

Šifru sdělte pracovnici ve studovně ústně či např. e-mailem na studovna@knihovnaberoun.cz pro získání odznaku.

správná odpověď: Děkujeme, že jste s námi.

Plusový úkol

Odhadněte, kolik beden knih jsme pro vás připravili na charitativním bazaru.

správná odpověď: 149

Plusový úkol

Odhadněte, kolik knih projde knihovnici rukama během jednoho dne.

správná odpověď: 1016

Plusový úkol

Odhadněte, kolik kroků udělá knihovnice při vyhledávání knih za den.

správná odpověď: 9527

Soupis nepovinných úkolů pro soutěžící

  1. Zúčastněte se našeho slavnostního Dne D + 120, který se koná v sobotu 17. září 2016. Řekněte si knihovnici o odznak (za účast získáte 5 bodů).
  2. Napište a pošlete nám „Ódu na knihovnu“ – libovolný literární útvar oslavující naše výročí (za splnění získáte 1-5 bodů).
  3. Přineste nebo pošlete nám Vaši fotografii na téma “Kniha na netradičních místech a v netradičních situacích” (za splnění získáte 3 body).
  4. Zúčastněte se Fotoblázince, který se uskuteční v sobotu 8. října 2016 – ať už jako vystavující, hodnotící či návštěvník přednášky. Řekněte si knihovnici o odznak (za účast získáte 5 bodů).
  5. Napište článek či recenzi na náš blog – na libovolnou knihu, která Vás, ať už příjemně či nepříjemně, překvapila či zaujala (dle rozsahu a úrovně můžete získat 1-4 body).
  6. Zamyslete se nad knihami, které Vás v životě nejvíce ovlivnily. Sdělte nám 3 zásadní knihy Vašeho života (za splnění získáte 2 body).
  7. Co pro Vás vlastně znamená knihovna? Ať už ta berounská nebo jiná. Vymyslete a sdělte nám ekvivalent slova KNIHOVNA (za snahu získáte 2 body).

Úkoly tajné

1. Nákup v bazaru za 100 Kč a více (2 body)
2. Registrace do soutěže (1 bod)
3. Platná registrace v knihovně (po nahlášení čísla čtenáře) (3 body)
4. Severská literatura (půjčení knihy od severského autora v období květen – září)
(2 body )
5. Regionální literatura (půjčení knihy s regionální tematikou v období září – listopad)
(1 bod)
6. Tři měsíce bez upomínky (říjen – prosinec) (5 bodů)
7. Prodloužení výpůjčky v nočních hodinách (přes čtenářské konto) (2 body)

Knihovnický kvíz

1. Příjmení berounského děkana, se kterým jsou spjaty počátky půjčování knih v Berouně. SEYDL
2. Od roku 1925 byla sídlem knihovny Duslova… VILA
3. 11. března 1949 byl v berounské knihovně založen … čtenářů. KLUB
4. Oddělení, které bylo v roce 1987 otevřeno v přístavbě budovy knihovny. ČÍTÁRNA
5. Název knihovnického systému, který knihovna používá od roku 2005 dodnes. CLAVIUS
6. V roce 1979 knihovna otevřela oddělení … literatury. POLITICKÉ
7. V roce 1925 se knihovna úspěšně zúčastnila Jubilejní … výstavy. KRAJINSKÉ
8. Příjmení prvního profesionálního knihovníka v naší knihovně. POCH
9. 22. července 1919 byl vydán První … zákon. KNIHOVNÍ
10. První knihovník naší knihovny se jmenoval … Švagr. VINCENC
11. První veřejná čítárna v Berouně začala fungovat v roce 1868. Jejím provozovatelem byla Občanská … BESEDA
12. Název části Berouna, kde byla 3. ledna 1940 otevřena pobočka knihovny. ZAVADILKA
13. Název fotografického festivalu, který knihovna pořádá od roku 2010. FOTOBLÁZINEC
14. Básník a berounský rodák, laureát státní ceny, populární v 60. letech se jmenoval František … BRANISLAV

Mockrát děkujeme všem, kteří se zapojili do naší soutěže. Při její tvorbě jsme se bavili a doufáme, že i vás alespoň trochu zaujala a navíc jste i zjistili něco zajímavého ze svého blízkého okolí a regionu.