Služby

Home Služby

Hledání a rezervace

Vyhledávání v on-line katalogu a rezervace momentálně vypůjčených publikací.

Prodloužení výpůjčky

Výpůjční dobu lze prodloužit i on-line formulářem.

Rešerše

Zhotovujeme rešerše z našich fondů i dalších dostupných zdrojů.

Meziknihovní výpůjční služba

Slouží našim čtenářům pro získání titulu z jiné knihovny i ostatním knihovnám.

Připravení knihy

Pro urychlení procesu půjčování vám můžeme knihy předpřipravit.

Doporučení knihy ke koupi

Napište nám jaká knih vám v našem fondu chybí.