S knížkou do života

Home S knížkou do života

Bookstart aneb S knížkou do života

Svaz knihovníků a informačních pracovníků /SKIP/ se připojil k mezinárodnímu projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá ve více než 20 zemích světa.
V České republice je tento projekt nazván S knížkou do života a je určen pro rodiče dětí od nejútlejšího věku.

Cílem projektu je

  • podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a nastavit jejich vztah ke knize a čtení
  • dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním),
  • poradit rodičům radou, praktickou pomocí, nabídnout jim podpůrné služby knihoven a prostor pro sdílení s ostatními rodiči
  • orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti
  • inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti a pro rodiny
  • vytvořit novou čtenářskou komunitu
  • podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti

S knížkou do života v berounské knihovně

V rámci projektu se uskuteční v Městské knihovně Beroun, konkrétně v jejím oddělení pro děti, během roku čtyři setkání rodičů s malými dětmi. Jedná se o měsíce březen, červen, září a prosinec

Připravujeme

čtení dětem

Povídání o zvířátkách na jaře

První setkání se uskuteční ve středu 21. března 2018 od 9:00 do 11:00 hodin v hlavní budově Městské knihovny Beroun. Povídat a číst si budeme o zvířátkách.

Rodiče, kteří mají o akci zájem, se mohou hlásit v hlavní budově knihovny i na pobočce Sídliště do 19. března 2018.

Akce je zdarma.