Přehled služeb

Home Přehled služeb

Pro čtenáře

 • Absenční (domů) půjčování knih, audioknih, společenských her, novin a časopisů (otevírací doba)
 • Rezervace knih, audioknih, společenských her, časopisů (žádanka o rezervaci)
 • Meziknihovní výpůjční služba (MVS) knih, novin, časopisů, článků (žádanka o MVS)
 • Zprostředkování zvukových knih pro nevidomé a slabozraké (více info na odd. pro dospělé)
 • Kopírování, tisk, skenování (ceník)
 • Přístup na Internet (pravidla)
 • Přístup do plného znění zákonů (studovna)
 • Rešerše (žádanka o rešerši)
 • Vyhledávání informací z databáze článků regionálních novin a časopisů  a regionálních osobností (studovna)
 • Účast na akcích a pořadech pořádaných knihovnou (pokud máte zájem zasílat přehled pořádaných akcí, napište na studovna@knihovnaberoun.cz)
 • knihovna je validačním místem pro Moje ID

Pro veřejnost

(na níže uvedené služby není nutná registrace v knihovně)

 • Prezenční (v prostorách knihovny) půjčování knih, audioknih, společenských her, novin a časopisů (otevírací doba)
 • Kopírování, tisk, skenování (ceník)
 • Přístup na Internet (pravidla)
 • Přístup do plného znění zákonů (studovna)
 • Rešerše (žádanka o rešerši)
 • Vyhledávání informací z databáze článků regionálních novin a časopisů a z databáze regionálních osobností (studovna)
 • Účast na akcích a pořadech pořádaných knihovnou (pokud máte zájem získávat pravidelný přehled o pořádaných akcí, napište na studovna@knihovnaberoun.cz)
 • Využití prostor studovny ke studiu i vlastních materiálů
 • knihovna je validačním místem pro Moje ID

Pro školy

Pro základní školy

 • Informační besedy o fungování knihovny
 • Besedy na předem domluvené téma
 • Účast na akcích a pořadech (Knížka pro prvňáčka, Pasování na čtenáře, Týden Čtení Dětem aj.)
 • V případě zájmu nás kontaktujte na: detske@knihovnaberoun.cz.

Pro střední školy a učiliště

 • Knihovnicko-bibliografická informatika
 • Přednáška na téma regionálních osobností
 • Přednáška na téma vzniku písma, knihy až po vynález knihtisku
 • Účast na akcích a pořadech (Stranou – evropští básníci naživo aj.)
 • V případě zájmu nás kontaktujte na dospele@knihovnaberoun.cz.

Pro přednášející a výtvarníky

 • Zorganizování besedy, přednášky a autorského čtení na základě předchozí dohody
 • Uskutečnění výstavy, příp. vernisáže na základě předchozí dohody
 • Pořádání výstav rukodělných výrobků s možností prodeje
 • Pokud máte zájem, zkontaktujte nás na studovna@knihovnaberoun.cz

Pro média