Menu

Změny v knihovně

Berounská knihovna přešla 21. srpna 2019 na nový knihovní systém Koha. Důvodem je ukončení vývoje a podpory stávajícího systému. S tímto krokem je spojeno množství změn nejen v práci knihovníků, ale také ve službách poskytovaných čtenářům. Jaké jsou ty nejvýznamnější změny? Seznamte se s nimi v tomto textu.