Papilio Bibliothecalis pro Ladu Čubovou

Lada Schovánková

Ve středu 27. února 2019 při příležitosti konání valné hromady Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) získala ocenění s názvem Papilio bibliothecalis berounská knihovnice Mgr. Lada Čubová. Cena Papilio bibliothecalis je určená pro knihovnice a knihovníky působící ve Středočeském kraji a je předávána za mimořádný knihovnický počin nebo přínosnou činnost v oboru. Lada Čubová získala tuto cenu jako výraz ocenění za její houževnatou práci pro středočeský SKIP a zavedení nových aktivit a činností, kterých se regionální výbor pod jejím vedením zhostil. V berounské knihovně pracuje od roku 2002. V roce 2004 se stala individuálním členem SKIPu, v roce 2007 se stala členkou regionálního výboru a v letech 2010 až 2016 zastávala post jeho předsedkyně. V současné době pracuje v oddělení akvizice a je též zástupkyní ředitelky knihovny.

Lado, na konci února jsi byla za svou soustavnou přínosnou činnost v oboru oceněna knihovnickou cenou Papilio bibliothecalis, čili Knihovnickým motýlkem, kterou každoročně uděluje středočeská sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Co na to říkáš?
Byla jsem potěšena. Byla jsem i zaskočena. Je to od kolegyň z regionálního výboru moc hezké, že mi chtěly vyjádřit uznání touto cestou a ne jen „pouhým“ díky. Přestože si na sbírání nějakých cen přijdu přeci jen mladá, tohoto gesta si velmi vážím.

Můžeš nám ve zkratce přiblížit, čím se SKIP zabývá a v čem tkví jeho přínos?
SKIP je oborová organizace založená na dobrovolném členství knihovníků různého profesního zaměření a knihoven různé velikosti v zastoupení jejich ředitelů. Tato organizace se zabývá systematickým a dlouhodobým rozvojem knihovnického oboru, zaváděním nových trendů, implementováním zkušeností ze zahraničí a vzděláváním knihovníků. Co je však podstatné a důležité zmínit – jedná se dobrovolnickou organizaci tvořenou nadšenými knihovníky a knihovnicemi, kteří milují svoji profesi, chtějí ji posouvat a měnit v návaznosti nejen na rozvoj informačních technologií, ale i na změny ve společnosti, v oblasti vzdělávání, kultury i trávení volného času. Jsou to lidé, kteří jsou ochotni se učit a dělat věci nově či jinak. Je to o nadšení, vůli a, promiňte mi to slovo, „srdcařině“. Zároveň velkým přínosem SKIPu je jeho lidská úloha. SKIP dává příležitost k setkávání, předávání zkušeností, vzájemnému inspirování a pomoci. Což je v dnešní mnohdy odosobněné době velkým pozitivem.

Jak se středočeský SKIP proměnil za dobu Tvého působení?
Ani bych neřekla, že se proměnil. Spíše jsem jeho činnostem a aktivitám dala určitou koncepci, systém a směřování. Z občasných aktivit jsme udělali aktivity pravidelné, jiné aktivity jsme, pravda, nově zavedli. Pořádáme zájezdy po zajímavých, nově zrekonstruovaných knihovnách, a to jak ve Středočeském kraji (akce s názvem Knihovnické putování), tak po celé České republice (akce s názvem CK Bibliotour). Dále se vzděláváme prostřednictvím naší sekce Pavučina sdílení. Vyhlašujeme dotační program pro vesnické knihovny s názvem Středočeský měšec. A na konci roku se setkáváme při Vymazleném konci roku. Velké setkání všech členů středočeského SKIPu se uskutečňuje na valné hromadě, která se koná každé tři roky. Proto jsme začali pořádat každoroční SKIPování, které je obdobou valné hromady. Jeho cílem je pak příležitost k osobnímu setkání a dalšímu vzdělávání. Na těchto setkáních jsme zároveň začali předávat cenu Papilio bibliothecalis pro středočeského knihovníka/knihovnici. Nápad na tuto cenu včetně jejího názvu je vlastně můj, proto je pro mě asi tak zvláštní tuto cenu nakonec i získat.

Co dál? Papilia sice máš, ale určitě díky němu neusneš na vavřínech. Jaké jsou Tvé plány, vize do budoucna?
Momentálně cítím potřebu získat trošku odstup od knihovnického dění v našem kraji. Knihovnictví však i nadále pro mě zůstává nevyčerpatelným polem zájmu. V budoucnu se ráda opět zapojím do SKIPových aktivit. Velmi mě zajímá koncepční uvažování o knihovnách jako celku a jejich postavení a úloze ve společnosti, a tak věřím, že v budoucnu najdu uplatnění nejen ve středočeském SKIPu, ale třeba i v sekci komunitních knihoven. Uvidíme. Knihovnictví je bohatý obor se širokou škálou zaměření a dnes ani netušíme, jaké nové oblasti a témata budoucnost přinese. A to je to, co mě na tom baví.

1 komentář Přidat komentář

Knihovna Beroun – Ocenění pro berounskou knihovnici
Duben 2, 2019 10:05

[…] Celý rozhovor […]

Odpovědět

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Letní otevírací doba

V měsících červenci a srpnu platí otevírací doba

oddělení pro dospělé, studovna:
pondělí 8:30–18:30 hod.středa 8:30–17:00 hod.

oddělení pro děti:
pondělí 8:30 –11:00, 12:00 –17:00 hod.

pobočka Sídliště:
čtvrtek 8:30 –11:30, 12:30 –17:00 hod.