Oddělení pro děti

deti_kocka

Co nabízíme…

 • půjčování knih a časopisů pro děti od 0 do 15 let
 • půjčování audioknih, mluveného slova a vzdělávacích encyklopedií na CD a DVD (fyzicky probíhá ve studovně) (seznam a pravidla půjčování)
 • deskové hry
 • dětský koutek
 • knihy pro dyslektiky
 • soutěže, ankety, besedy, předčítání

Co dělat když…

…chceš být čtenářem knihovny?
 • když přijdeš se svými rodiči, všechno zvládneš při první návštěvě
 • když přijdeš sám/a, tak
  1/ v knihovně si vyzvedneš přihlášku
  2/ vyplníš ji a dáš podepsat doma rodičům
  3/ zaplatíš poplatek 80,- Kč, který ti platí po dobu 12 měsíců
  4/ v knihovně dostaneš svůj čtenářský průkaz a můžeš si půjčovat
…zapomeneš vrátit knihy v termínu?

Nejlepší bude, když si knihy včas prodloužíš a tím se vyhneš upomínce. Jak na to?
a/ buď se osobně zastavíš v knihovně a poprosíš knihovnici, aby ti knihy prodloužila
b/ nebo zavoláš na telefonní číslo 311 621 947 a taktéž požádáš o prodloužení knih

Pokud však zapomeneš udělat jeden z těchto kroků, budeme ti muset účtovat upomínku za pozdní vrácení knížek.
1. upomínka 2,- kč/1 dokument + 15,- Kč manipulační poplatek
2. upomínka 5,- kč/1 dokument + 15,- Kč manipulační poplatek
3. upomínka 10,- kč/1 dokument + 30,- Kč manipulační poplatek
4. upomínka 20,- kč/1 dokument + 30,- Kč manipulační poplatek

…jsi ztratil/a čtenářskou kartičku?

Neděje se nic tak hrozného. Nahlas ztrátu v knihovně, aby si ten, kdo případně tvoji kartičku najde, nemohl na tvé jméno půjčovat. Pro jednou si půjčíš knížky bez kartičky a ještě se pokusíš někde doma kartičku najít. Když ji nenajdeš, vystavíme ti v knihovně kartičku novou za poplatek 30,- Kč.

…už ti bylo 15 let a stále ti platí dětská kartička?

Žádný velký problém. Průkazka je časově omezená, tzn. je registrovaná na 12 měsíců, takže ti stále platí. S touto průkazkou přijdeš na oddělení pro dospělé, kde ti pouze vymění průkazku (bez placení).

Čtenářské desatero

1/ Při zápisu do knihovny zaplatíš poplatek a dostaneš vlastní čtenářský průkaz.
2/ Průkaz předložíš při každé návštěvě knihovny.
3/ Když průkaz náhodou ztratíš, nahlas to knihovnici a vystavíme ti nový.
4/ Knihy vracej vždy v termínu – nejlépe hned po přečtení.
5/ Když knihy nestačíš do měsíce přečíst, přijď si prodloužit výpůjčky.
6/ Pokud knihy nevrátíš v termínu, čekej upomínku a chystej si peníze na pokutu.
7/ Knihy od nás nikomu nepůjčuj. Raději své kamarády přiveď s sebou do knihovny.
8/ Knihy netrhej a nenič, čekají na ně další čtenáři.
9/ Když si z polic vybíráš knihy, vracej je na původní místo.
10/ Chovej se ke knihám dobře. Jako chceš, aby se tví kamarádi chovali k tobě.

deti_lod

Rozdělení dětského fondu – beletrie

Děti ve věku do 6 let: Děti ve věku od 6 do 9 let:
0/1 pohádky 1/1 pohádky
0/2 o dětech 1/2 o dětech
0/4 z přírody 1/4 z přírody
0/5 poezie 1/5 poezie
1/10 Klasická a historická literatura
Děti ve věku od 9 do 11 let:  Děti ve věku od 11 do 15 let:
2/1 pohádky 3/2 o dětech
2/2 o dětech 3/3 dobrodružné příběhy
2/3 dobrodružné příběhy 3/4 z přírody
2/4 z přírody 3/5 poezie
2/5 poezie 3/6 cestopisné
2/6 cestopisné 3/7 ze života slavných
2/7 ze života slavných 3/8 historické
2/8 historické 3/9 sportovní
2/9 sportovní 3/10 klasická literatura
2/10 klasická literatura 3/11 sci-fi, fantazy
2/11 sci-fi, fantazy
Na rozhraní:
4/0 čtení mezi dětstvím a dospělostí
4/1 čtení mezi beletrií a odbornou četbou
4/2  dívčí četba – nad 15 let, výběrově

deti_jednorozec

Podrobně k oddělení pro děti

Oddělení pro děti zajišťuje absenční (domů) půjčování knih a časopisů zaměřených pro dětského čtenáře ve věku od 0 do 15 let. Čtenář má možnost knihy si sám vybrat ve volném výběru přímo v prostorách knihovny, nebo i ze svého domova prostřednictvím on-line katalogu, který je na webových stránkách knihovny. Registrovaný čtenář si může zažádat o rezervaci knihy, která je momentálně výpůjčená. Součástí fondu knihovny jsou též zvukové nosiče na CD-ROM. Fond je rozdělen do sekce beletrie a odborné literatury. Beletrie je řazena abecedně podle příjmení autora do tříd dle věku dítěte a tématického zaměření publikace, viz. tabulka. Odborná literatura je řazena podle třídníků tzv. mezinárodního desetinného třídění (tématické řazení). Dále zde naleznete cizojazyčné knihy a knihy pro dyslektiky.

Volnou chvíli můžete vyplnit hraním deskových her, nebo využít rozmanité hračky v dětském koutku.

V případě zájmu o registraci je třeba si osobně vyzvednout přihlášku, kterou vyplní rodiče či zákonní zástupci dítěte. Po jejím předložení a uhrazení členského poplatku je možnost si vypůjčit až 10 titulů knih a časopisů na dobu 1 měsíce (výpůjčku je možno 2x prodloužit).

Děti mladší 11ti let si nemohou půjčovat na oddělení pro dospělé čtenáře. Výjimka platí pro školou stanovenou povinnou literaturu. Ostatní druhy literatury zapůjčíme pouze s písemným souhlasem rodičů. V tomto případě pak knihovna nenese odpovědnost za skladbu literatury, kterou si dítě půjčí. Z toho vyplývá, že na průkazku dítěte mladšího 11ti let nelze uskutečnit výpůjčku na oddělení pro dospělé čtenáře.

Oddělení pro děti pořádá různé soutěže a ankety s konečným vyhodnocením a odměnami. Zároveň se zapojuje do celostátních akcí a kampaní jako Týden Čtení Dětem, Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihovnu aj.

Knihovnice dále úzce spolupracuje se školami i s konkrétními učitelkami a připravuje přednášky a besedy na zadané déma dle předchozí dohody, nebo se spolupodílí na edukativních setkáních podporujících dětské čtenářství. Děti některých tříd byly též v prostorách knihovny pasovány na čtenáře.

V případě nějakého dotazu se ozvěte na adresu detske@knihovnaberoun.cz.

s knížkou do života

S knížkou do života

Zapojili jsme se do pilotního projektu pro podporu dětského čtenářství s názvem Bookstart aneb S knížkou do života.

Více o projektu.

Cesta vesmírem

Cesta vesmírem 

Pro děti přinášíme novou čtenářskou soutěž! Zapojit se do ní mohou čtenáři na oddělení pro děti v hlavní budově i na pobočce Sídliště. Soutěžící se vypraví na cestu vesmírem, navštíví 10 zajímavých planet, budou poznávat, učit se a hlavně – budou číst! Soutěž začíná 1. března 2019 a bude slavnostně ukončena na Den pro dětskou knihu, který se tradičně bude konat koncem listopadu.

Plakát     Pravidla soutěže