Nabízíme

Home Nabízíme

Kopírování, tisk, skenování

Reprografické služby poskytujeme ve studovně. Nabízíme tisk (černobílý A4-A3, barevný A4), kopírování (černobílé A4-A3), skenování (A4). Kopie provádíme jak z knih ve fondu knihovny, tak i z donesených vlastních materiálů.
Reprografické služby uskutečňujeme dle platného ceníku.

Internet

Přístup na internet je k dispozici ve studovně.
Registrovaní uživatelé mají přístup po dobu 60 minut zdarma po předložení čtenářského průkazu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup prvních 15 minut zdarma, poté hradí 1,- Kč/minutu maximálně dalších 45 minut (1 hodina celkem).
Neregistrovaní uživatelé předem stvrdí podpisem, že souhlasí s Pravidly používání internetu.
V případě zájmu o přístup na internet je vždy nutné se nahlásit knihovnici ve studovně! Uživatelé musí dbát pokynů pracovnice studovny. Děti do 15 let mají přístup na internet na oddělení pro děti.

Rešerše

Pokud máte zájem o rešerši, můžete si její vyhotovení domluvit osobně s knihovnicí ve studovně, nebo vyplnit elektronický formulář.
Rešerše zhotovujeme pouze prostřednictvím zdrojů volně dostupných (fond MěK Beroun, Jednotná informační brána, Souborný katalog ČR, Česká národní bibliografie, články v českých novinách, časopisech a sbornících, internetové vyhledávače,…). Upozorňujeme, že knihovna nedisponuje přístupem k licencovaným informačním zdrojům!
Výslednou rešerši je nutné vyzvednout osobně ve studovně a uhradit podle platného ceníku knihovny.

Validace Moje ID

Každý uživatel služby MojeID si může nechat svůj účet validovat. Validace je proces ověřující identitu uživatele služby Moje ID podle dokladu totožnosti. Validace účtu Moje ID není povinná, může však být podmínkou pro vstup do služeb, které vyžadují jednoznačnou identifikaci uživatele. U nás v knihovně si můžete svůj účet validovat zdarma.

Co je k tomu potřeba?

Ze svého profilu Moje ID si na záložce Nastavení vygenerujte a vytiskněte Žádost o validaci. Překontrolujte si, zda souhlasí údaje v Žádosti o validaci s tím, co máte na dokladu totožnosti. S Žádostí o validaci a dokladem totožnosti se dostavte na naše validační místo.

Co je služba Moje ID?

Je to služba, která umožňuje uživatelům centrálně spravovat svou internetovou identitu. Uživatelé se mohou posléze přihlašovat na webových stránkách, které službu Moje ID podporují, bez nutnosti registrace a nastavování jména a uživatelského hesla.

Validace se poskytuje zdarma v oddělení studovna a čítárna v době:

pondělí, středa, čtvrtek : 8:30-11:00, 12:00-17:00
pátek 8:30-11:00, 12:00-15:00

Pomocí mojeID se teď můžete přihlašovat i do čtenářského konta na webu knihovny.
Jaké jsou výhody mojeID?

Automatická aktualizace: změna doručovací adresy, nové e-mailové adresy a všechny důležité údaje stačí změnit pouze na jednom místě.

Bezpečnost: nebudete potřebovat zaznamenávat či měnit desítky hesel, své přihlašovací údaje nesdělujete několikrát denně třetím stranám. Velmi významný je také fakt, že provozovatelé serverů vaše heslo k mojeID nikdy neuvidí a tudíž ho nemohou následně zneužít.

Kontrola: sami rozhodnete, jaké údaje konkrétní službě zpřístupníte, přihlašování je možné zabezpečit digitálním certifikátem nebo jednorázovým přihlášením (podobně jako v internetovém bankovnictví).

www.mojeid.cz

Sbírky zákonů

Přístup ke sbírkám zákonů v tištěné či elektronické podobě je k dispozici ve studovně.

Tištěné sbírky zákonů nabízíme z let 1918 – 2004.

Elektronický přístup ke sbírkám zákonů umožňujeme přes právní informační systém CODEXIS společnosti Atlas Consulting, který obsahuje veškerou legislativu a judikaturu České republiky a Evropské unie. Vyhledávání v tomto systému provádí pouze knihovnice na vyžádání. Je nutné vědět jaký dokument potřebujete (název, označení) jinak není možné vyhledávání provést. Vyhledané dokumenty je možné odeslat na Váš e-mail (v tomto případě je služba zcela zdarma), nebo vytisknout za poplatek (viz. ceník).