Nabízíme

Home Nabízíme

Kopírování, tisk

Reprografické služby poskytujeme ve studovně. Nabízíme černobílý tisk (formáty A4-A3( a barevný (formát A4). Dále provádíme černobílé kopírování (formáty A4-A3). Kopie provádíme jak z knih ve fondu knihovny, tak i z donesených vlastních materiálů.
Reprografické služby uskutečňujeme dle platného ceníku.

Skenování, laminování

Nabízíme skenování (formáty A4). Dále nabízíme službu laminování (formáty A4-A3).
Cenu za poskytované služby uskutečňujeme dle platného ceníku.

Internet

Přístup na internet je k dispozici ve studovně.
Registrovaní uživatelé mají přístup po dobu 60 minut zdarma po předložení čtenářského průkazu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup prvních 15 minut zdarma, poté hradí 1,- Kč/minutu maximálně dalších 45 minut (1 hodina celkem).
Neregistrovaní uživatelé předem stvrdí podpisem, že souhlasí s Pravidly používání internetu.
V případě zájmu o přístup na internet je vždy nutné se nahlásit knihovnici ve studovně! Uživatelé musí dbát pokynů pracovnice studovny. Děti do 15 let mají přístup na internet na oddělení pro děti.

Rešerše

Pokud máte zájem o rešerši, můžete si její vyhotovení domluvit osobně s knihovnicí ve studovně, nebo vyplnit elektronický formulář.
Rešerše zhotovujeme pouze prostřednictvím zdrojů volně dostupných (fond MěK Beroun, Jednotná informační brána, Souborný katalog ČR, Česká národní bibliografie, články v českých novinách, časopisech a sbornících, internetové vyhledávače,…). Upozorňujeme, že knihovna nedisponuje přístupem k licencovaným informačním zdrojům!
Výslednou rešerši je nutné vyzvednout osobně ve studovně a uhradit podle platného ceníku knihovny.

Donášková služba

Máte zájem o četbu, ale nemůžete sami docházet do knihovny kvůli omezené pohyblivosti nebo z jiných zdravotních důvodů? Zavedli jsme pro vás donáškovou službu.

Vybrané knihy vám doneseme až domů a nebudete za to platit nic navíc, pouze roční registrační poplatek jako všichni ostatní čtenáři. Službu poskytujeme zdarma a pouze na území města Beroun.

Donáškovou službu si můžete objednat u kol. Zajícové několika způsoby:
• osobně v Městské knihovně Beroun,
• na telefonním čísle 311 621 947,
• e-mailem na adrese info@knihovnaberoun.cz.

Validace Moje ID

Každý uživatel služby MojeID si může nechat svůj účet validovat. Validace je proces ověřující identitu uživatele služby Moje ID podle dokladu totožnosti. Validace účtu Moje ID není povinná, může však být podmínkou pro vstup do služeb, které vyžadují jednoznačnou identifikaci uživatele. U nás v knihovně si můžete svůj účet validovat zdarma.

Co je k tomu potřeba?

Ze svého profilu Moje ID si na záložce Nastavení vygenerujte a vytiskněte Žádost o validaci. Překontrolujte si, zda souhlasí údaje v Žádosti o validaci s tím, co máte na dokladu totožnosti. S Žádostí o validaci a dokladem totožnosti se dostavte na naše validační místo.

Co je služba Moje ID?

Je to služba, která umožňuje uživatelům centrálně spravovat svou internetovou identitu. Uživatelé se mohou posléze přihlašovat na webových stránkách, které službu Moje ID podporují, bez nutnosti registrace a nastavování jména a uživatelského hesla.

Validace se poskytuje zdarma v oddělení studovna a čítárna v době:

pondělí, středa, čtvrtek : 8:30-11:00, 12:00-17:00
pátek 8:30-11:00, 12:00-15:00

Pomocí mojeID se teď můžete přihlašovat i do čtenářského konta na webu knihovny.
Jaké jsou výhody mojeID?

Automatická aktualizace: změna doručovací adresy, nové e-mailové adresy a všechny důležité údaje stačí změnit pouze na jednom místě.

Bezpečnost: nebudete potřebovat zaznamenávat či měnit desítky hesel, své přihlašovací údaje nesdělujete několikrát denně třetím stranám. Velmi významný je také fakt, že provozovatelé serverů vaše heslo k mojeID nikdy neuvidí a tudíž ho nemohou následně zneužít.

Kontrola: sami rozhodnete, jaké údaje konkrétní službě zpřístupníte, přihlašování je možné zabezpečit digitálním certifikátem nebo jednorázovým přihlášením (podobně jako v internetovém bankovnictví).

www.mojeid.cz

Sbírky zákonů

Přístup ke sbírkám zákonů v tištěné či elektronické podobě je k dispozici ve studovně.

Tištěné sbírky zákonů nabízíme z let 1918 – 2004.

Elektronický přístup ke sbírkám zákonů umožňujeme přes právní informační systém CODEXIS společnosti Atlas Consulting, který obsahuje veškerou legislativu a judikaturu České republiky a Evropské unie. Vyhledávání v tomto systému provádí pouze knihovnice na vyžádání. Je nutné vědět jaký dokument potřebujete (název, označení) jinak není možné vyhledávání provést. Vyhledané dokumenty je možné odeslat na Váš e-mail (v tomto případě je služba zcela zdarma), nebo vytisknout za poplatek (viz. ceník).

Semínkovna

Semínkovna je místo bezplatného sdílení semínek i sazeniček z domácí produkce nadšených zahradníků a zahradnic v našem okolí. Jedná se o mezinárodní projekt vytvořený pro podporu lokálního pěstování. Semínkovnu najdete na naší POBOČCE Sídliště.

Více o projektu