Martel, Pí, Richard Parker, Henry a Henry

autor: Lada Schovánková

Pí a jeho život

Je malý chlapec a ten je synem majitele ZOO. Tento chlapec je nadšen pestrostí božího stvoření a jeho dokonalostí. Miluje zvířata, stará se o ně, učením o nich získává znalosti o světě. Je malý chlapec a ten věří v Boha. A protože je zvídavý a inteligentní, klade otázky. Nejen, že chce odpovědi, zároveň je otevřen možnosti více odpovědí, více interpretacím. Je otevřen naslouchání, pochopení i pokoře vůči neuchopitelnosti víry jako takové. A tak se, jsa hinduistou, stane křesťanem i vyznavačem islámu.Vždyť bůh je jen jeden.

Z malého chlapce vyroste mladý hoch. Jako jediný přežije ztroskotání zaoceánského parníku. Na záchranném člunu bojuje o život po dobu sedmi měsíců. Jmenuje se Piscine Molitor Patél, ale říká si Pí. Je mu sedmnáct let. Přežívá na záchranném člunu ve společnosti Richarda Parkera, bengálského tygra. Loví ryby, chytá dešťovou vodu do lapačů, snaží se uhájit své teritorium vůči tygrovi na několikametrové loďce a ukázat mu, kdo je tady vůdcem, alfa samcem.

Je mladý chlapec, který přežije měsíce hladovění, dehydratace, boje o kořist i vůdčí postavení. Je v nemocnici a má vyprávět svůj příběh. Ten se posluchačům nelíbí. Nevěří mu. Vypráví tedy jiný, reálnější. Místo zvířat hrají své role lidské postavy. O to však příběh vyznívá hrozivěji. Tomu věřit posluchači raději ani nechtějí. Který je však pravdivý? V hlavní roli záporné postavy – hyena či námořník? Který z nich si vyberete vy?

pi_jeho_zivot

MARTEL, Yann. Pí a jeho život. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 350 s. ISBN 80-7203-570-3.

Beatrice a Vergilius

Spisovatel Henry zažívá tvůrčí krizi poté, co po enormním úspěchu svého románu je jeho druhý text věnovaný holocaustu příkře odmítnut. Preparátor Henry zažívá tvůrčí krizi při psaní své divadelní hry, proto osloví spisovatele Henryho s žádostí o pomoc.

Spisovatel Henry odpoví zdvořilým dopisem, který chce jen vhodit do schránky, a tím komunikaci ukončit. Když však zjistí, že žádajícím je preparátor, majitel obchůdku s vycpanými zvířaty, od svého původního rozhodnutí upustí. Nakonec ho pochmurná, tajemná postava preparátora zaujme natolik, že za ním do krámku dochází, aby se vyjadřoval k předkládanému textu jeho hry. A kam se nám ztratili Vergilius a Beatrice? Dovolte, abych vám je představila – orangutan Vergilius, oslice Beatriice.

Více k ději nebudu nic říkat, aby případný čtenář nebyl ochuzen o efekt napětí a třeba i překvapení. Toho jsem se sama dočkala na samý závěr knihy. Také se vám stává, že nadáváte autoru, proč to napsal či ukončil právě tak?

beatrice_vergilius

MARTEL, Yann. Beatrice a Vergilius. Vyd. 1. Praha: Argo, 2011. 158 s., ISBN 978-80-257-0369-4.

Yann Martel a jeho knihy

V obou dílech nás autor vystavuje jakémusi zpochybnění. V knize Beatrice a Vergilius se celou dobu ptáme, kdo že je preparátor Henry vlastně zač, a jaký osud asi prožil, že se s ním vyrovnává prostřednictvím divadelní hry v podobě právě takové, jak ji představuje spisovateli Henrymu. V druhé knize Pí a jeho život může být čtenář na konci textu zaskočen vznesením otázky, jak ono to s Píem vlastně po celou dobu bylo.

V obou knihách autor mění formu textu: vypravování, přepis Flaubertovy hry, technický popis preparátorské práce po samotnou divadelní hru laděnou v beckettovském duchu (Beatrice a Vergilius), přes vzpomínání autora, vzpomínání hlavního hrdiny, zprávu úředníků lodní společnosti po přepis ústního rozhovoru (Pí a jeho život). To vše udržuje čtenáře v pozornosti a napětí a neustálém kladení si otázek.

Jazyk textu je potěchou ducha a mohu doporučit každému, kdo se během čtení příběhu rád nechává udivit metaforami, podobenstvími, zajímavými úvahami či spojitostmi (v překladu Lucie a Martina Mikolajkových).

Ač k tomu může tento text nabádat, obě díla spolu nemají, snad kromě zvířecích hrdinů (jednou živých, podruhé preparovaných) mnoho společného. Toto spojení je náhodné, dáno autorkou tohoto textu, která četla knihy hned za sebou. Co mají knihy však společného je, že vyvolávají otázky po hodnotě a smyslu lidského bytí, otázky viny a trestu, života a smrti.

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>