Magnesia Litera 2015

Lada Schovánková

V úterý 14. dubna 2015 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů letošního ročníku cen Magnesia litera. Vítězem se stal román Básník od Martina Reinera, známého českého básníka, spisovatele a nakladatele. Tato kniha nesoucí podtitul Román o Ivanu Blatném je výsledkem třicetileté odborné práce a výzkumu. I z toho důvodu porotci ocenili tuto knihu, neboť se autoru podařilo přiblížit širokému čtenářskému publiku významného českého básníka a jeho tragický osud na pozadí pohnutých českých dějin. Kniha se setkala s nadšením odborné i laické veřejnosti a od svého vydání získala Cenu Josefa Škvoreckého i vyhrála anketu Lidových novin o knihu roku 2014.

Níže v krátkém přehledu představujeme jednotlivé výherce letošního ročníku. U jednotlivých titulů naleznete odkaz do našeho katalogu, pokud je kniha již ve fondu berounské knihovny, nebo poznámku o tom, že byla objednána. Některé tituly objednat nemůžeme z důvodu jejich vysoké ceny. Zájemci si však mohou v naší knihovně požádat o zprostředkování meziknihovní výpůjční služby.

A nyní k jednotlivých výhercům.

Magnesia Litera Kniha roku

Martin Reiner – Básník: román o Ivanu Blatném

(Torst)
Rozsáhlá Reinerova próza je plodem třicetiletého badatelského úsilí, při němž se autorovi podařilo shromáždit mnoho skutečností o životě a díle Ivana Blatného, jež byly dosud zcela neznámé. Autor se přitom rozhodl nezpracovat je formou literárněhistorického pojednání či eseje, ale podělil se o ně se čtenáři ve čtivé životopisné knize, přístupné i těm, kteří o Blatném dosud nic nevěděli. Tím se mu šťastně podařilo uvést tohoto mimořádného brněnského básníka, autora pohnutého osudu a jednoho z největších talentů novodobé české poezie do nejširšího čtenářského povědomí. Kniha vedle toho přináší jaksi mimochodem i svědectví o tragédii českých společenských a kulturních dějin dvacátého století.
on-line katalog berounské knihovny:

 

Litera za prózu

Petr Stančík – Mlýn na mumie

(Druhé město)
Ačkoliv autor rozvíjí děj svého románu na atraktivním půdorysu vyšetřování zvláštně provedených a bizarně aranžovaných vražd, kniha nezaujme ani tak milovníky tradičních detektivních thrillerů, jako spíše čtenáře, kteří v literatuře oceňují groteskní nadsázku, humor, stylovou ekvilibristiku a parodickou hru se schématy a stereotypními motivy hned několika žánrů. Čtivý příběh o pátrání po sériovém vrahovi je situován do staropražských kulis druhé poloviny předminulého století, přičemž Petr Stančík se zjevnou vypravěčskou náruživostí umně míchá fabulaci s faktografií, obratně propojuje vyloženě smyšlené, fantaskní události s autentickými dobovými reáliemi. Autorovi se rovněž daří nenuceně, jakoby mimoděk zachytit na pozadí hrdinových dobrodružných (potažmo erotických a gurmánských) eskapád atmosféru geopolitických, společenských, ekonomických a hodnotových turbulencí, které předznamenávají postupný rozklad starého mocnářství a příchod nové éry. Komika románu se tak nakonec barví též hořkými, ironickými odstíny, když Stančíkův protagonista vytuší, co my už dobře víme: totiž že „mlýn moderní doby“ posléze nesemele jen mumie.
objednáno

Litera za poezii

Olga Stehlíková – Týdny

(Dauphin)
Básnický debut Olgy Stehlíkové (nar. 1977), editorky, nakladatelské redaktorky a literární kritičky, přináší silnou a celistvou výpověď o naší existenci „tady a teď“. Každý den v týdnu zde – nevtíravě, ne doslovně, ale přece – symbolizuje jeden ze základních aspektů života (práci, lásku, rodinu…), představený v širokém vějíři podob; jen neděle, a tedy spočinutí, příznačně chybí. A protože se ony aspekty prostupují a střetávají, jsou Týdny sbírkou mnoha vrstev. Lze ji číst téměř jako poemu, v níž „vše souvisí se vším“. Konkrétnost důvěrně známých situací (dvojice ve vinárně, matka u nemocného dítěte, rodinný oběd, dospělá vnučka konfrontující svůj život s babiččiným…) přerůstá v nevyslovenou, ale stále naléhavější otázku po smyslu. To vše básnířka podává diagnosticky přesným jazykem, s pozorností k detailu a s využitím bohatého výrazového rejstříku, který sahá od ironie a lehké cyničnosti přes mateřskou něhu i úzkost až k sebeironickému humoru či nečekané křehkosti.
objednáno

Litera za literaturu faktu

Zdeněk Hojda, Eva Chotějovská – Heřman Jakub Černín. Na cestě za Alpy a Pyreneje

(Nakladatelství Lidové noviny a Národní galerie)
Jedná se o dva svazky edičně mimořádně důkladně připraveného díla, které lze charakterizovat jako jednu z vrcholných českých publikací věnovaných dějinám cestování. Základem je cestovní deník hraběte Heřmana Jakuba Černína z Chudenic (1659 -1710), jednoho z nejvlivnějších mužů Českého království na přelomu 17. a 18. století, který mapuje jeho putování po Evropě v letech 1678 – 82. To bylo pozoruhodné nejen délkou, ale i tím, že se z něho zachovaly podrobné zápisky, které si pořizoval. Autorský kolektiv pracoval na díle několik let. V prvním díle je komplexně zpracován fenomén kavalírských cest ve sledovaném období, které autoři zasazují do širších kulturních, politických i sociálních kontextů, včetně zachycení aspektu každodennosti. Vše je doprovázeno i pečlivě vybraným obrazovým doprovodem. Ve druhé části knihy, která je vlastní edicí Černínova deníku, je vedle dobového originálu v němčině, italštině, španělštině a francouzštině vždy i překlad do češtiny.

Litera za překladovou knihu

Shel Silverstein – Jen jestli si nevymejšlíš

(Albatros)
překlad: Lukáš Novák, Stanislav Rubáš, Zuzana Šťastná
Americký básník a kreslíř Shel Silverstein je českým čtenářům takřka neznámý. Sbírka básní Jen jestli si nevymejšlíš ho představuje jako velkého humoristu, který si dokáže hrát nejen s jazykem, ale i s ilustracemi a z obojího vytváří harmonický, precizně vypointovaný celek. Kniha vyšla poprvé v roce 1981 a od té doby se jí v originále prodalo přes pět milionů výtisků.
objednáno

Litera za nakladatelský čin

Eva Semotanová a kol. – Akademický atlas českých dějin

(Academia)
Akademický atlas českých dějin je výjimečnou knihou jednak svým rozměrem (má na výšku téměř půl metru), ale především svým tematickým záběrem. Neobvykle robustní, atypický formát zvolil nakladatel s maximální pokorou k tématu publikace. Rozsáhlé tiskové strany svědčí mapám, kartografickým modelům, vyobrazením, grafům a kartogramům hierarchicky uspořádaným do souboru vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989. Pět oddílů atlasové části publikace sleduje jednotlivá historická období: pravěk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny. Historické mapy provázejí odborné komentáře, publikace je doplněna dalšími grafickými pomůckami (reprodukcemi pramenů, grafy, tabulkami, kartogramy, počítačovými modely atd.). Jednotlivé texty zachycují nejen události ovlivňující chod dějin, ale pokrývají i všední, každodenní podobu toho kterého období, autoři také častokrát vyvracejí mýty či zažité představy. Mapy jsou doplněny zasvěceným výkladem souvisejících událostí, a to nejen vojenských, politických či hospodářských, ale také uměleckých, náboženských, jazykovědných apod.

Litera za knihu pro děti

Ondřej Horák, Jiří Franta – Proč obrazy nepotřebují názvy

(Labyrint)
Prostřednictvím bohatě ilustrované prózy proložené napínavým komiksem seznamuje tento netradiční galerijní průvodce starší školáky s milníky vývoje moderního umění. Zkušený kritik a lektor doprovodných programů Ondřej Horák a člen výtvarné skupiny Rafani Jiří Franta se vystříhali školometství a vsadili na přirozenou dětskou chuť se ptát, pátrat, přemýšlet. Svět obrazů, plastik a instalací tím pozbývá učenosti a stává se snad mírně chaotickým, nicméně kouzelným hřištěm, které vybízí k zapojení fantazie. Přístupné dialogy, v nichž devítiletý Mikuláš s babičkou či dvanáctiletá Ema s dědou při návštěvě galerie komentují jednotlivá díla, střídají stránky komiksu, poněvadž v této obrazárně hrozí loupež. Pokud by tedy dospívající čtenář začal pod množstvím uměnovědného výkladu umdlévat, vždy ho vzápětí čeká trocha humorné akce, která mu poskytne oddechový čas a možnost poznatky zpracovat. Kurátoři hravé expozice měli při výběru exponátů šťastnou ruku: potkávají se v ní Hirstův žralok s Malevičovým Černým čtvercem a Munchův Výkřik s Duchampovou porcelánovou fontánou – vše v půvabné zkratce propojující zápletku se zdařilými parafrázemi vystavených děl. Připojené medailony výtvarníků i rozkládací časová osa postihující kulturní vývoj posledních dvou staletí prohlubují chuť se do téhle galerie vracet, procházet se jejími sály, a pokud se poštěstí, třeba i překazit zločin.
on-line katalog berounské knihovny:

DILIA Litera pro objev roku

Matěj Hořava – Pálenka. Prózy z Banátu

(Host)
Mladý český učitel utíká do drsného prostředí krajanské vesnice v rumunských horách, aby se zbavil trýznivých vzpomínek; marně, protože v tamním osamění vyvolávají zbystřené smysly někdejší vůně, pocity a situace ještě intenzivněji. Ve dvaačtyřiceti drobných prózách Hořavovy prvotiny se tak střídají dvě roviny: poetické, ale zároveň až dokumentárně přesné obrazy z míst, kde se zastavil čas, a střípky jednoho lidského příběhu. Díky pointám jednotlivých textů, promyšlené kompozici, tempu vyprávění (dlouhá souvětí rytmizovaná do strhujícího proudu), a hlavně práci s jazykem (opakování slov, využití archaismů a rumunismů, skvělé popisy fyzických vjemů) se autorovi podařilo vytvořit uhrančivý celek. Zároveň se dokázal vyhnout explicitní prvoplánové konfrontaci tradičních hodnot a moderní vykořeněnosti; tento konflikt přesto v jeho prózách zní jako všudypřítomný spodní tón.
objednáno

Kosmas Cena čtenářů

Markéta Šichtařová, Vladimír Pikora – Lumpové a beránci

(Akcenta)
Je tu něco znepokojivého v dnešní společnosti. Krize stíhá krizi, svět velkých peněz se otřásá. A dva svérázní manželé s úžasem zjišťují, že pod povrchem je všechno jinak, než se na první pohled zdá… Zjišťují toho o prohnilosti systému dokonce víc, než by bylo milé jim samotným, i „těm druhým“. Kdo ale „ti druzí“ vlastně jsou a proč mají zájem na likvidaci manželů? A dá se zabránit blížící se apokalypse? Suchý situační humor, gradující napětí, nečekané psychologické prozření i nanejvýš aktuální varování pro společnost v příběhu od známých autorů několika bestsellerů. Tady se politická korektnost nenosí! Zdají-li se vám některé z postav či událostí povědomé, vězte, že podobnost patrně není čistě náhodná. Každá z postav i událostí má v reálném světě svůj reálný vzor, který si autoři vypůjčili a více či méně literárně pozměnili. Anebo občas ani nepozměnili. A zdají-li se vám varování a poselství knihy šílená, vězte, že z pohledu celé historie jsou vlastně docela umírněná…
on-line katalog berounské knihovny:

Magnesia blog

Marie Doležalová – Kafe a cigárko

http://www.kafeacigarko.cz/

Přehled nominací spolu s krátkými spoty naleznete na stránkách Magnesia Litera http://www.magnesia-litera.cz/#dulezite

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>