Dopolední kurz pro seniory i ostatní zájemce, ve kterém si osvojíte paměťové techniky, objevíte netušené možnosti vaší paměti a procvičíte si spoustu dalších dovedností. Začínáme 29. března 2022. Kapacita kurzu je omezená. Kurz povede Mgr. Iva Stluková, certifikovaná trenérka paměti III. stupně a členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.

Kdy: úterky od 9:00 do 13:30 hodin
Počet lekcí: 7
Cena: 400 Kč
Termíny lekcí: 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.

Přihlašování: na e-mailu pametberoun@gmail.com, nebo na telefonu 311 621 947

Náplň kurzu:

  • získání základních znalostí o paměti
  • osvojení mnemotechnik s důrazem na jejich využití v životě
  • návody, jak kompenzovat naši nedokonalou paměť
  • uvědomění si našich netušených možností a schopností
  • zvýšení sebevědomí, zlepšení kvality života
  • rady, jak o paměť pečovat a udržet ji co nejdéle ve formě
  • procvičování různých druhů paměti
  • procvičování dalších potřebných schopností a dovedností (kreativita, slovní zásoba, atd.)

Plakát     Web Paměť Beroun