Kterak pohádky léčí

Lada Schovánková

Kdo by neměl rád pohádky? Provázejí nás snad celým životem. Setkáváme se s nimi od dětství až po dospělost, kdy se k nim opět vracíme se svými dětmi. Některé si natolik zamilujeme, že se k nim i v dospělosti rádi vracíme. A nezáleží na tom, zda si je raději přečteme nebo shlédneme v televizi. Pohádky jsou plné životních pravd a mouder a vždy končí dobře vítězstvím dobra nad zlem. Ač si to v dětství neuvědomujeme, pohádky nás nejen baví, ale také poučují, vychovávají, pomáhají nám a také léčí. Jak mohou pohádky léčit? Pomocí metody nazvané pohádkoterapie.

Pohádkoterapie představuje jednu z dílčích metod biblioterapie, a jak už název napovídá, využívá v procesu léčby pohádky. Tato metoda je zaměřena převážně na děti, přesto se ve světě využívá také při léčbě dospělých. Děti mohou pomocí pohádek překonávat strach či úzkost, nebo se seznámit s novými vzorci chování.

Pohádky mají pro vývoj dětí jedinečný význam i bez ohledu na léčebné účinky. Pohádky pomáhají vnést smysl a řád do dětem nesrozumitelného světa, který nemohou chápat. Díky pohádkám se děti učí porozumět sobě i okolnímu světu. Pohádky u dětí rozvíjí představivost, vyvolávají emoce, rozvíjejí dovednost číst a porozumět psanému slovu, pomáhají také při rozvoji osobnosti dítěte. Téměř každá klasická pohádka nějaký způsobem řeší dětský problém. Důležité je v pohádkách optimistické vidění světa. Jedinečný význam má také živé vyprávění či předčítání, které vytváří vazbu mezi dítětem a rodiči.

Pro účely pohádkoterapie se využívají tzv. terapeutické pohádky. Ty odpovídají na traumata, která děti mohou prožít, a slouží jako návod, jak se v takových situacích orientovat. Všechny terapeutické pohádky mají dané schéma, které se skládá ze čtyř složek: hlavní téma, hlavní hrdina, další postavy (které hlavnímu hrdinovi pomáhají dosáhnout úspěchu) a pozadí vyprávění. Pozadí je vhodné vybrat tak, aby se pohádka odehrávala v místech, která jsou dítěti známá. Hlavní hrdina může být stejného věku jako dítě a zažívat stejný problém. Nevhodné je ale hlavního hrdinu dítěti připodobňovat příliš, dávat mu stejné jméno či fyzickou podobu. Pohádku nelze využít k tomu, abychom dítěti vnutili určitý způsob myšlení a poučovali ho.

Rozlišujeme 3 druhy terapeutických pohádek. Psychoterapeutické slouží jako prevence při náhlých situacích. Dávají dítěti možnost o takové situaci přemýšlet a ukazují řešení daného problému. Výchovně psychologické pohádky učí dítě pozitivně myslet a vyrovnávat se s obtížnými situacemi. Relaxační podporují správný vývoj dítěte pomocí vizualizace obrazů, které mají za cíl uklidnit a odbourat napětí.

Vlastní terapeutickou pohádku mohou vytvořit i rodiče. Je však třeba vzít v úvahu věk dítěte, dodržet schéma pohádky, stanovit si, jaký problém bude pohádka řešit a jaké překážky bude hrdina překonávat. Důležité je vyvolávat emoce – na začátku zdůraznit emoce spojené se situací, která vyvolala hlavní téma pohádky, a na konci zdůraznit pozitivní emoce. Dětem tak můžeme snadno naznačit, jak se správně zachovat v nejrůznějších situacích a dát jim tak ponaučení do života.

Vhodná terapeutická pohádka může úzkosti u dítěte i předejít. Působí tak preventivně ještě před tím, než se dítě do skutečného problému dostane. Pohádky tak dítě připravují k přijetí racionálního a pozitivního myšlení a jednání. Působí vlastně opačně, než si někteří rodiče myslí. Dnes je mnoho rodičů přesvědčeno, že dítě je třeba odvést od toho, co ho nejvíce trápí. Věří, že dětem se mají předkládat jen příjemné a přání splňující představy, že se jim má ukazovat jen slunná stránka věci. Proto rodičům připadají některé pohádky nevhodné a raději je dětem nečtou. Dítě tak může žít v pomyslné bublině, která ho chrání od skutečného světa. O to hůře se pak vyrovnává s problémem, který nastane. Ať už je to např. rozvod rodičů, nemoc, nebo i smrt. Děti by měly vědět, co všechno se může stát. A pohádky jim mohou pomoci se s událostí lépe vyrovnat.

Významnou iniciativou věnovanou pohádkoterapii je projekt BiblioHelp, který jsme vám představili v předešlém článku o biblioterapii. Webové stránky projektu BiblioHelp nabízí samostatnou sekci věnovanou právě léčebným pohádkám. Můžete si zde vybrat konkrétní problém, se kterým se vaše dítě potýká, čímž získáte seznam knížek, které se problému týkají. U každé knihy najdete informace o tom, kdo ji doporučil a proč, a jak s knihou správně pracovat. Většinu z uvedených knih pak najdete v naší knihovně.

BiblioHelp – pohádkoterapie: http://www.bibliohelp.cz/knihy/pohadkoterapie

autor: Iva Stluková

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>