Knihovní řád

Home Knihovní řád

V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Beroun, schválenou zastupitelstvem města usnesením
č. 6/2002 ze dne 21. 10. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., vydávám tento knihovní řád.

V Berouně 25. 5. 2018

Knihovní řád

Přílohy knihovního řádu

Příloha č. 1

Ceník placených služeb

Příloha č. 2

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

Příloha č. 3

Pravidla půjčování zvukových dokumentů (audioknihy, mluvené slovo, rozhlasové hry aj.)

Příloha č. 4

Pravidla půjčování společenských her

Příloha č. 5

Pravidla půjčování čteček elektronických knih

Letní otevírací doba

V měsících červenci a srpnu platí otevírací doba

oddělení pro dospělé, studovna:
pondělí 8:30–18:30 hod.středa 8:30–17:00 hod.

oddělení pro děti:
pondělí 8:30 –11:00, 12:00 –17:00 hod.

pobočka Sídliště:
čtvrtek 8:30 –11:30, 12:30 –17:00 hod.