Knihovna o prázdninách – léto 2014

Lada Schovánková

Vážení přátelé knihovny! Chtěli bychom Vás informovat o tom, že jsme ani letos o prázdninách nezaháleli. I když otevírací doba knihovny byla jen dva dny v týdnu, my jsme stále pracovali na zlepšení našich služeb. A jaké činnosti a práce v knihovně během léta probíhaly?

Revize fondu
Jako každým rokem – v prvních dvou týdnech, kdy bývá knihovna uzavřena – byla provedena revize knihovního fondu. Letos jsme revidovali knihy v oddělení pro dospělé, konkrétně volný výběr a příruční sklad.

Barevné značení knih
Stále se snažíme pomoci čtenářům s orientací ve fondu. Je pravdou, že přes veškeré technologické možnosti a příležitosti vyhledávat si knihy přes on-line katalog pomocí jmen, názvů i klíčových slov, mnozí čtenáři dávají přednost osobnímu setkání s knihou, tedy hledání ve volném výběru. Proto jsme přistoupili ke kroku, který by měl orientaci usnadnit. Během prázdnin jsme zavedli barevné označování vybraných titulů podle tematického zaměření. Barevným proužkem jsme tak označili knihy s lékařskou, válečnou či regionální tématikou, historické romány, knihy pro mládež (hl. hrdinovi je 15-19 let), povídky, skutečné příběhy a humor. Takto jsme oštítkovali ty publikace, které jsou pro daný žánr typické a charakteristické. Připomínáme, že sci-fi a fantasy, krimi a thrillery jsou v rámci volného výběru ve vlastních sekcích.

Přechod na komunikační formát MARC21
V průběhu let stále usilujeme o zkvalitnění našich služeb čtenářům. To probíhá jednak vnější formou, navenek patrnou /zasílání zpráv přes sms, prodloužená otevírací doba, či nově barevné označování knih/, zároveň průběžně probíhají různé systémové a programové inovace, které čtenář přímo nevidí, ale vlastně nevědomky jich využívá. Během letošního léta došlo k dalšímu z těchto významnějších kroků, kterým je přechod na komunikační formát MARC21. Příští rok dojde v České republice k přechodu na nová katalogizační pravidla RDA, která jsou formátem MARC21 podporována. Berounská knihovna se letos zařadila mezi první knihovny v České republice, které díky finanční podpoře Ministerstva kultury mohly s tímto formátem začít pracovat.

A na co se těšit? Katalog Carmen
Jak bylo výše zmíněno, knihy si zájemci mohou vyhledávat i prostřednictvím on-line katalogu. Během podzimu bude fond berounské knihovny zpřístupněn též prostřednictvím moderního katalogu Carmen, který je uživatelsky přívětivější než ten stávající. O jeho zpřístupnění vás budeme včas informovat.

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Letní otevírací doba

V měsících červenci a srpnu platí otevírací doba

oddělení pro dospělé, studovna:
pondělí 8:30–18:30 hod.středa 8:30–17:00 hod.

oddělení pro děti:
pondělí 8:30 –11:00, 12:00 –17:00 hod.

pobočka Sídliště:
čtvrtek 8:30 –11:30, 12:30 –17:00 hod.