Oddělení pro dospělé

Home Oddělení pro dospělé

Co nabízíme

  • absenční (domů) půjčování knih na 1 měsíc
  • rezervace knih, které jsou momentálně vypůjčené
  • meziknihovní výpůjční službu (MVS) knih, které nevlastníme v našem fondu
  • absenční (domů) půjčování audioknih, rozhlasových her a zvukových dokumentů (fyzicky probíhá ve studovně)
  • zprostředkování zvukových knih pro nevidomé a slabozraké
  • bibliografické a faktografické informace
  • rešerše

Podrobně k oddělení pro dospělé

Oddělení pro dospělé zajišťuje absenční půjčování knih domů. Čtenář má možnost knihy si sám vybrat ve volném výběru přímo v prostorách knihovny, nebo i ze svého domova prostřednictvím on-line katalogu. Pokud jsem dosud s katalogem nepracovali, postupujte dle návodu. Beletrie je řazena abecedně podle příjmení autora. Sekce beletrie je rozdělena do menších podsekcí podle zaměření a to romány, čtení pro ženy, čtení pro dívky, detektivky, thrillery, cizojazyčné publikace a poezie. Romány jsou ještě barevně rozčleněny podle žánru na regionální literaturu, povídky, válečné romány, z lékařského prostředí, podle skutečné události, historické romány, humor a mládež. Odborná literatura je řazena podle třídníků tzv. mezinárodního desetinného třídění (tématické rozdělení).

Registrovaný čtenář si může zažádat o rezervaci knihy, která je momentálně vypůjčená (osobně v knihovně, přes on-line katalog nebo prostřednictvím elektronické žádanky. Lze zažádat o knihu z jiné knihovny prostřednictvím služby MVS – meziknihovní výpůjční služba. Pro slabozraké a nevidomé spoluobčany nabízíme možnost zprostředkování zvukových knih na různých nosičích (CD, MC), na ca. 700 titulů různých žánrů (romány, detektivky, literatura faktu, sci-fi, životopisy aj.) – zprostředkováváme zdarma z jiných knihoven. Ostatní čtenáři si mohou vypůjčit audioknihy, zvukové dokumenty a vzdělávací encyklopedie pouze z našeho fondu (seznam audioknih a pravidla půjčování).

Nedílnou součástí služeb oddělení je poskytování bibliografických a faktografických informací a rešeršní služba (vyhledání knih k určitému tématu). Žádanka o rešerši.

V případě zájmu o registraci se osobně dostavte do knihovny. Po předložení občanského průkazu a uhrazení ročního poplatku si čtenář může vypůjčit až 10 titulů na dobu 1 měsíce. Výpůjčku je možno 2x prodloužit. Kartička je nepřenosná, čili ji nelze využít na naší pobočce! Další informace ohledně fungování knihovny a pravidel členství se dočtete též v knihovním řádu a ceníku služeb.

V případě dalších dotazů se na nás obraťte na dospele@knihovnaberoun.cz.