Archiv výstav

Home Archiv výstav (Page 4)
Krásy Krasu

Krásy Krasu

Výstava představila výherní fotografie z fotosoutěže Krásy Krasu 2016, kterou pořádala Agentura Koniklec, o. p. s. ve spolupráci se Středočeským krajem v rámci grantu Barrandien všemi smysly. Fotografie různých autorů představily Český kras a Geopark Joachima Barranda ve všech ročních dobách. Fotografie byly k vidění v prostorách oddělení pro dospělé a studovny po celý měsíc únor.

Více o soutěži se můžete dozvědět na webových stránkách www.barrandien.cz/fotosoutez, nebo na facebooku pod jménem Geopark Joachima Barranda.

Arteterapie - prosinec

Vánoční čas

Výstava obrázků, které vznikly při kurzech arteterapie pro děti pod vedením Aleny Škulecové, byla k vidění na schodišti do I. patra budovy knihovny. V prosinci 2016 a lednu 2017 byla zaměřena na vánoční tématiku.

vystava_komiksy_obr

Cože, proč že, jakže v knihovně

Celý rok jsme vás odlehčenou komiksovou formou seznamovali s vybranými službami knihovny. Celý příběh Fandy Čtenáře, který nás všemi komiksy provází, byl k vidění jako celek. Výstavu všech našich komiksů si zájemci mohli  prohlédnout ve vestibulu knihovny po celý měsíc prosinec 2016 a leden 2017. Autorem komiksů je David Čuba.

Plakát

Kde ženy vládnou

Kde ženy vládnou obrazem

Výstava obrazů, která doplňovala kulturně-cestopisnou přednášku Kateřiny Karáskové, byla k vidění po celý měsíc prosinec 2016 v prostorách oddělení pro dospělé.

Plakát      Fotografie z přednášky

staré tisky

Knihovní fondy muzejní knihovny

Při příležitosti výročí 120 let založení berounské knihovny jsme navázali úzkou spolupráci s Muzeem Českého krasu Beroun, které zapůjčilo několik exponátů starých tisků a inkunábulí za účely vystavení v prostorách berounské knihovny. Počátky berounského knihovnictví a muzejnictví jsou úzce spjaty a jsme velmi potěšeni, že berounské muzeum umožnilo tuto vzácnou zápůjčku. O této historii se můžete mimo jiné dočíst v našich pravidelných článcích s názvem Malý krok pro lidstvo, velký krok pro knihovnu věnovaných historii berounské knihovny, a to v prvním a druhém čísle.

Každý týden si tak zájemci mohli v prostorách studovny prohlédnout nové knižní poklady z oblasti historie, humanitních či přírodních věd.

výstava Povím to květinou

Povím to květinou

Eva a Jana Vinterovy, malba a grafika, tentokrát o nekonečném kouzlu květin. Výstava byla k vidění v prostorách oddělení pro dospělé a ve vestibulu knihovny po celý měsíc listopad 2016.

Plakát

fotoblázinec

To nejlepší z Fotoblázince

Všechny vítězné fotografie z letošního festivalu Fotoblázinec byly k vidění na oddělení pro dospělé. Ve vestibulu si pak zájemci mohli prohlédnout vždy tu nejlepší fotkografii od každého zúčastněného fotografa.

Více o Fotoblázinci      Fotografie z Fotoblázince

Pohledy stranou

Pohledy stranou

Výstava fotografií Magdaleny Wagnerové, spisovatelky, fotografky a redaktorky nakladatelství Havran probíhala po celý měsíc červen ve vestibulu knihovny. Výstava byla zahájena v úterý 7. června 2016 od 17:00 hod. v rámci festivalu Stranou – evropští básníci naživo. Vstup volný.

Plakát

oddělení pro děti

Knihovna mých snů

Na začátku roku jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti s názvem Knihovna mých snů. Děti se zasnily nad tím, jaká by knihovna měla být, co by v ní šlo dělat či co by v ní nemělo chybět. Ze zaslaných obrázků vybírala porota ve složení Jana Skořepová Ďaňková, berounská fotografka, keramička a výtvarnice, a Václav Šesták, hořovický malíř. Dále byl vybrán obrázek, který se nejvíce líbil pracovnicím knihovny. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se uskutečnilo v sobotu 17. září 2016 v rámci akce Den D + 120. Výstava těch nejpovedenějších prací probíhala v měsiči září ve vestibulu knihovny.

Výherci soutěže

Iva4x

Za hranice všedních dnů

Berounská knihovna má dlouhou tradici a v dávné historii se dokonce řadila k těm nejlepším knihovnám v zemi. Také dnes se snaží „jít s dobou“ a půjčování knih již dávno není její jedinou úlohou. Jaká byla cesta k naplnění role knihovny coby kulturní a vzdělávací instituce a veřejného prostoru otevřeného nejširší veřejnosti? O tom všem vypovídala výstava, která byla k vidění v prostorách oddělení pro dospělé po celý měsíc září.