Archiv akcí

Home Archiv akcí (Page 4)
Sto obrazů

Sto obrazů 1918 – 2018

Přednáška o výstavě Karlínské galerie Nadace pojišťovny Kooperativa se uskutečnila ve čtvrtek 4. dubna 2019. Přednášku uspořádal Klub přátel výtvarného umění Beroun a konala se za finanční podpory města Berouna.

Velikonoce

Veselé Velikonoce s knihovnickým zajíčkem

Ve středu 17. dubna 2019 uspořádalo Město Beroun a Městské kulturní centrum akci Veselé Velikonoce na Náměstí Joachima Barranda. Probíhaly zde prezentace poskytovatelů sociálních a návazných služeb, kreativní dílničky a dětská vystoupení. Během dopoledne dětem z místních mateřských škol asistoval knihovnický zajíček (v podání naší kolegyně Ludmily Švecové), který je obdaroval dobrotami a milým slovem. Na náměstí vládla slunečná a pohodová atmosféra; těšíme se zase za rok!

Fotografie

naše planeta

Naše planeta, náš domov

V úterý 16. dubna 2019 uspořádal spolek Domeček Hořovice na zámku v Králově Dvoře dopoledne pro děti s názvem Naše planeta, náš domov. Spolu s mnoha dalšími organizacemi (myslivecký spolek, rybářský spolek, sokolníci, farma Kozí Hůrka, SOŠ a SOU Beroun Hlinky a jiné) se akce zúčastnila i Městská knihovna Beroun. Protože naše prezentace probíhala v rámci stanoviště Českého svazu včelařů, připravila naše kolegyně Lucie Anýžová z naší pobočky Sídliště soubor knih se včelařskou tématikou. Na místě poskytla dětem i dospělým radu a pomoc s orientací v knihách. Vzhledem k příznivému počasí tuto akci, která se konala při příležitosti blížícího se Dne Země, navštívilo na 600 školáků a předškoláků. Dokonce vznikla i televizní minireportáž, kterou je možné zhlédnout v pořadu Zprávičky (17.4.2019).

charitativní bazar knih

Březnový bazar knih

V průběhu března 2019 probíhal charitativní bazar knih, jehož výtěžek byl určen pro organizaci Dementia I.O.V. z.s., která se věnuje péči seniorům trpícím Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence. Knihy, které nám do bazaru věnovali naši čtenáři, byly k dispozici po celý měsíc v prostorách vestibulu knihovny. Během tohoto měsíce jsme vybrali 3.234,- Kč. Všem srdečně děkujeme.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem 2019

Noc s Andersenem, každoroční dobrodružné nocování v knihovně, připadlo letos na pátek 29. března 2019 a v Berouně se neslo v duchu cestování. S dětmi jsme se vypravili na exkurzi na berounské nádraží, kde se nám věnoval dozorčí stanice Jiří Klener. Vzal nás dokonce do velína – moderního pracoviště plného počítačů a monitorů, kde jsme si všichni připadali jako v kosmické lodi. Po návratu do knihovny jsme si povídali o panu Andersenovi a připravovali jsme se na cestu do jeho rodné země. Než jsme mohli nastoupit na pomyslný vlak do Dánska, čekal nás badatelský čtenářský úkol. A protože Dánsko je země daleká, vyrobili jsme si na cestu povlaky na cestovní polštářky. S tím nám pomohla paní lektorka Helena Nováková z Tvořivého ráje v Hořovicích, krámku, kde se dá nakoupit všechno ke kreativním činnostem pro děti i pro dospělé. Věnovala nám celý večer, vysvětlila, jak pracovat s barvičkami, šablonami a razítky a pomáhala nám naše projekty vytvořit. Tvořivý ráj nám zapůjčil veškeré pomůcky, za což moc a moc děkujeme!

Plakát     Fotografie

může být každý léčitelem

Může být každý léčitelem? II

Ing. Miroslav Berka se věnuje léčitelské praxi již 13 let. Za tu dobu nasbíral množství zkušeností a poznatků, se kterými se při svých besedách rád podělí. Svým programem navázal na svoji první besedu v knihovně. Opravdu může být každý léčitelem? To jsme se dozvěděli ve středu 27. března 2019.

Více informací o přednášejícím najdete na www.zazracnymirek.cz.

Plakát       Fotografie

recitační soutěž

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 21. března 2019 se uskutečnila recitační soutěž pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ Závodí. Soutěž se konala při příležitosti Světového dne poezie, který připadá přímo na 21. března. Děti si připravily básničky, které před všemi odprezentovaly. Jejich výkon byl hodnocen komisí. Pozvání stát se mimořádným hostem a členem komise přijala básnířka a překladatelka Lenka Kuhar Daňhelová. Dalšími členkami komise byly učitelky Mgr. Ivana Ulrychová, Mgr. Miroslava Vokáčová, Kateřina Opálecká a asistentka Ing. Lucie Heroutová.

Všechny děti je třeba ohodnotit za jejich úsilí a snahu. Nejen že se básničky naučily, ale vypořádaly se i s trémou a nervozitou. Výherci si odnesli malé pozornosti. Žáci, kteří překonali sama sebe a prokázali velikou snahu a úsilí, byli obdarováni knihami, které do soutěže věnovala berounská knihovna.

Fotografie

nespravedlivý svět

(Ne)spravedlivý svět, člověk a Bůh

Umírá, kdo by umřít neměl, trpí bezmocní, grázlům se daří, a – Bůh se dívá. Co je to za spravedlnost, kterou Bible u Boha zdůrazňuje? A vůbec, není nemístné po všech náboženských konfliktech v Evropě spojovat Bibli se spravedlností? Co vlastně o spravedlnosti Boží a lidské říká Bible? Na téma pohovořil Pavel Chráska, advokát se zkušeností soudce i učitele sociologie. Třetí přednáška ze čtyřdílného cyklu Bible – mrtvá nebo živá? se uskutečnila ve středu 20. března 2019. Akce se konala ve spolupráci s Církví bratrskou v Berouně.

Plakát

wildschooling

Co je wildschooling? Škola, kde třídou i učitelem je příroda?

Co je koncept vzdělávání vycházejícího z principu základní potřeby BÝT v propojení s PŘÍRODOU? Co vše nám příroda může ve vzdělávacím procesu nabídnout? Při učení se o sobě, o životě a také o světě kolem nás? O tom všem jsme si povídali v pondělí 18. března 2019. Besedu s následnou diskuzí vedla koordinátorka Lesní komunitní školy Studánka, která byla hlavním organizátorem pořadu.

Plakát

trenování paměti

Trénování paměti pro každého – Česká republika

Pro všechny zájemce, začátečníky i ostřílené účastníky kurzů, je tu další ze série tematických lekcí trénování paměti, která nabídla ochutnávku nejrůznějších cvičení. Lekce se uskutečnila ve čtvrtek 14. března 2019.

Plakát

Letní otevírací doba

V měsících červenci a srpnu platí otevírací doba

oddělení pro dospělé, studovna:
pondělí 8:30–18:30 hod.středa 8:30–17:00 hod.

oddělení pro děti:
pondělí 8:30 –11:00, 12:00 –17:00 hod.

pobočka Sídliště:
čtvrtek 8:30 –11:30, 12:30 –17:00 hod.