Archiv akcí

Home Archiv akcí
trénování paměti

Trénování paměti pro každého – česká filmová klasika

Další ze série tematicky zaměřených lekcí trénování paměti pro všechny věkové skupiny, začátečníky i ostřílené účastníky kurzů. Lekce se konala ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 17:30 hodin pod vedením Mgr. Ivy Stlukové, certifikované trenérky paměti I. stupně a členky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.

Plakát

nemoc a zdravi

Nemoc a zdraví v polaritě

Vše musí být na této planetě v rovnováze

Přednáška léčitele Ing. Miroslava Berky se uskutečnila ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 17:30 hodin.

Plakát      webové stránky přednášejícícho

toulání lesem

Přísně utajená vernisáž

V pondělí 9. dubna 2018 se od 17:00 hodin uskutečnila vernisáž výstavy fotografií Miloslava Růžičky. Jednalo se o překvapení od přátel, proto vernisáž nese tento název. Akce byla zahájena vystoupením pěveckého sboru Bonbon pod vedením Mgr. Bohumily Vokáčové. Vernisáže se zúčastnilo velké množství lidí a nesla se v laskavém a milém duchu.

Knihovna jinak

Knihovna jinak – hlasování

Naše knihovna se přihlásila do soutěže Knihovna jinak, kterou vyhlásil Svaz měst a obcí ČR. Klikat na facebookové stránce Svazu bylo možno do 5.4. do půlnoci. Naši čtenáři a fandové mohli projevit svůj pozitivní vztah k nám svým hlasem. Děkujeme všem. 

Knihovna jinak – hlasování

alternativní školy

Má smysl dát dítě do alternativní školy?

V současné době vzniká velké množství alternativních tříd nebo škol, většinou z iniciativy rodičů. Institut inovativního vzdělávání těmto školám pomáhá překonávat počáteční obtíže, pomáhá jim v rozvoji a propojuje je mezi sebou. Jak konkrétně vypadá výuka ve waldorfské, montessori či svobodné škole? Nebo ve škole, která je originální a intuitivní a nehlásí se k žádnému ze známých směrů? Jaké jsou silné a slabé stránky těchto škol? Co se tam vlastně učí? A učí se tam vůbec? Uplatní se jejich absolventi v životě? Jsou tyto školy pro každého? Jak to v nich vypadá? Vše se dozvíte na přednášce spojené s diskuzí. Součástí akce bude prezentace vznikajícího alternativního prostoru pro I. stupeň ZŠ lesního typu v obci Trubská. Přednáška Pavla Kraemera, učitele a zakladatele Institutu inovativního vzdělávání se uskutečnila ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 17:30 hodin. Organizátorem přednášky je Lesní klub Studánka a Institut inovativního vzdělávání.

Na akci bylo možné zakoupit novou knihu o alternativním vzdělávání „Výchova jako dobrodružství“ a celou řadu dalších zajímavých knih.

Plakát

Život dětem

Srdíčkové dny na pobočce

Naše pobočka na sídlišti se zapojila do veřejné sbírky Srdíčkové dny společnosti Život dětem zaměřené na pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky. Výtěžek z prodeje různých upomínkových předmětů je určen na nákup zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, úhradu ošetřovacího materiálu, ozdravných a rehabilitačních pobytů pro vážně nemocné děti, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a současně na nákup dalšího potřebného vybavení pro dětská oddělení nemocnic, stacionáře a další zařízení pečující o nemocné a postižené děti.

Sbírka se konala v termínu 19.3.-29.3. 2018 a na pobočce bylo vybráno 827,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Děkovný certifikát

noc s andersenem 2018

Noc s Andersenem 2018

Už po osmnácté se chystá v knihovnách, školách, klubech, domech dětí, v hasičárnách, u skautů i pionýrů Noc s Andersenem. Akci věnovanou podpoře dětského čtení pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Letos bylo dobrodružné nocování spojeno s pejskem a kočičkou a proběhlo z pátku 23. března na sobotu 24. března 2018.

Plakát      Průběh večera      Fotografie

dav uvnitř člověka

Dav uvnitř člověka – vznik a evoluce víry

Milan Petrák je autorem knihy Skrytá autorita: iracionalita a dav v člověku (Dybbuk, 2011). Z ní vycházela přednáška, na které se autor dotkl těchto témat: teorie o vzniku náboženství, vztah náboženské a politické víry a meziskupinové agresivity, nejednoznačný vztah víry a spirituality, jak odhalit skupinovou iracionalitu.

Přednáška se uskutečnila ve čtvrtek 22. března 2018.

Plakát

s knížkou do života

S knížkou do života

dopoledne v knihovně pro rodiče s malými dětmi

V rámci celostátního projektu S knížkou do života knihovna mimo jiné nabídla prostor pro setkávání rodičů a jejich dětí. První takové dopoledne v knihovně pro rodiče s předškolními dětmi proběhlo ve středu 21. března v čase od 9:00 do 11:00 hodin. Četli jsme si a povídli o zvířátkách na jaře.

Více o projektu najdete na našem webu.       Fotografie

trénování paměti

Trénování paměti pro každého – knihy a knihovny

Další ze série tematicky zaměřených lekcí trénování paměti pro všechny věkové skupiny, začátečníky i ostřílené účastníky kurzů. Lekce se konala ve čtvrtek 15. března 2018 pod vedením Mgr. Ivy Stlukové, certifikované trenérky paměti I. stupně a členky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.

Plakát        Fotografie      Článek