Archiv akcí

Home Archiv akcí
Svoboda? Jaká svoboda?

Svoboda? Jaká svoboda?

Myšlenka svobody jednotlivce bývá považována za jeden z pilířů západní civilizace. Tato civilizace byla v mnoha ohledech formována křesťanstvím. Velká část dnešní společnosti se ale zároveň domnívá, že křesťanství člověka o svobodu naopak připravuje: musíš dělat to a ono, a nesmíš naopak tamto. Odkud ten rozpor? A v čem je vlastně podstata křesťanské svobody? Proč ji Bible považuje za zásadní zisk, který věřící člověk získává? Poslední přednáškou z cyklu „Bible – mrtvá, nebo živá?“ nás provedl Petr Grulich, kazatel Církve bratrské v Černošicích a autor knihy Tunelovaný Ježíš, ve středu 17. dubna 2019 od 17:30 hod.

Akce se konala ve spolupráci s Církví bratrskou v Berouně.

Plakát

Sto obrazů

Sto obrazů 1918 – 2018

Přednáška o výstavě Karlínské galerie Nadace pojišťovny Kooperativa se uskutečnila ve čtvrtek 4. dubna 2019. Přednášku uspořádal Klub přátel výtvarného umění Beroun a konala se za finanční podpory města Berouna.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem 2019

Noc s Andersenem, každoroční dobrodružné nocování v knihovně, připadlo letos na pátek 29. března 2019 a v Berouně se neslo v duchu cestování. S dětmi jsme se vypravili na exkurzi na berounské nádraží, kde se nám věnoval dozorčí stanice Jiří Klener. Vzal nás dokonce do velína – moderního pracoviště plného počítačů a monitorů, kde jsme si všichni připadali jako v kosmické lodi. Po návratu do knihovny jsme si povídali o panu Andersenovi a připravovali jsme se na cestu do jeho rodné země. Než jsme mohli nastoupit na pomyslný vlak do Dánska, čekal nás badatelský čtenářský úkol. A protože Dánsko je země daleká, vyrobili jsme si na cestu povlaky na cestovní polštářky. S tím nám pomohla paní lektorka Helena Nováková z Tvořivého ráje v Hořovicích, krámku, kde se dá nakoupit všechno ke kreativním činnostem pro děti i pro dospělé. Věnovala nám celý večer, vysvětlila, jak pracovat s barvičkami, šablonami a razítky a pomáhala nám naše projekty vytvořit. Tvořivý ráj nám zapůjčil veškeré pomůcky, za což moc a moc děkujeme!

Plakát     Fotografie

může být každý léčitelem

Může být každý léčitelem? II

Ing. Miroslav Berka se věnuje léčitelské praxi již 13 let. Za tu dobu nasbíral množství zkušeností a poznatků, se kterými se při svých besedách rád podělí. Svým programem navázal na svoji první besedu v knihovně. Opravdu může být každý léčitelem? To jsme se dozvěděli ve středu 27. března 2019.

Více informací o přednášejícím najdete na www.zazracnymirek.cz.

Plakát       Fotografie

recitační soutěž

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 21. března 2019 se uskutečnila recitační soutěž pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ Závodí. Soutěž se konala při příležitosti Světového dne poezie, který připadá přímo na 21. března. Děti si připravily básničky, které před všemi odprezentovaly. Jejich výkon byl hodnocen komisí. Pozvání stát se mimořádným hostem a členem komise přijala básnířka a překladatelka Lenka Kuhar Daňhelová. Dalšími členkami komise byly učitelky Mgr. Ivana Ulrychová, Mgr. Miroslava Vokáčová, Kateřina Opálecká a asistentka Ing. Lucie Heroutová.

Všechny děti je třeba ohodnotit za jejich úsilí a snahu. Nejen že se básničky naučily, ale vypořádaly se i s trémou a nervozitou. Výherci si odnesli malé pozornosti. Žáci, kteří překonali sama sebe a prokázali velikou snahu a úsilí, byli obdarováni knihami, které do soutěže věnovala berounská knihovna.

Fotografie

nespravedlivý svět

(Ne)spravedlivý svět, člověk a Bůh

Umírá, kdo by umřít neměl, trpí bezmocní, grázlům se daří, a – Bůh se dívá. Co je to za spravedlnost, kterou Bible u Boha zdůrazňuje? A vůbec, není nemístné po všech náboženských konfliktech v Evropě spojovat Bibli se spravedlností? Co vlastně o spravedlnosti Boží a lidské říká Bible? Na téma pohovořil Pavel Chráska, advokát se zkušeností soudce i učitele sociologie. Třetí přednáška ze čtyřdílného cyklu Bible – mrtvá nebo živá? se uskutečnila ve středu 20. března 2019. Akce se konala ve spolupráci s Církví bratrskou v Berouně.

Plakát

wildschooling

Co je wildschooling? Škola, kde třídou i učitelem je příroda?

Co je koncept vzdělávání vycházejícího z principu základní potřeby BÝT v propojení s PŘÍRODOU? Co vše nám příroda může ve vzdělávacím procesu nabídnout? Při učení se o sobě, o životě a také o světě kolem nás? O tom všem jsme si povídali v pondělí 18. března 2019. Besedu s následnou diskuzí vedla koordinátorka Lesní komunitní školy Studánka, která byla hlavním organizátorem pořadu.

Plakát

trenování paměti

Trénování paměti pro každého – Česká republika

Pro všechny zájemce, začátečníky i ostřílené účastníky kurzů, je tu další ze série tematických lekcí trénování paměti, která nabídla ochutnávku nejrůznějších cvičení. Lekce se uskutečnila ve čtvrtek 14. března 2019.

Plakát

13 komnata

13. komnata otevřena

Ve středu 13. března 2019 jsme otevřeli dveře do našich skladů! Do místností, kde se skrývá množství zajímavých knížek, na které však není ve volném výběru místo. V tento jedinečný den si čtenáři mohli skladové prostory sami projít a rovnou si půjčit knihy, které je zaujaly. Zároveň byl navýšen maximální počet vypůjčených knih z 10 na 30 (z toho 10 kusů odborné literatury a 20 beletrie)! Půjčování ve skladech probíhalo po celý den od 8:30 do 17:00 hodin. Přímo ve skladech si ten den vybralo 43 čtenářů, kteří si vypůjčili 486 knih!

Plakát      Fotografie

trénování paměti

Trénování paměti – jak a proč?

Stále nevíte, co si pod trénováním paměti představit? Co to vlastně je? Co vám může nabídnout a proč se o něj zajímat v každém věku? Přednáška dala odpovědi nejen na tyto, ale i další otázky. Akce se konala ve středu 13. března 2019.

Plakát      Fotografie