Archiv akcí

Home Archiv akcí
perlorodka

Lovci perel

Po čtyři roky se děti berounské knihovny mohly zapojit do celostátní soutěže Lovů perel. O co šlo? Některé knihy se proměnily v perlorodky. Každý čtenář po jejím přečtení prokázal, že ji vskutku četl – vylovil z ní pomyslné perly vyplněním předloženého dotazníku. A za každou takovou knihu pak získal perlu skutečnou. Vyhrál ten nejaktivnější čtenář=lovec. Aktivní čtenáři mohli plnit i dobrovolné úkoly, za které dostali na konci roku malou odměnu.

Původně se jednalo o projekt Knihovny města Hradce Králové. Pro velký úspěch se daný projekt nabídl i dalším knihovnám po celé republice. Berounská knihovna se do soutěže zapojila v roce 2014, o rok později se zapojila i naše pobočka. Perly tak lovilo 37 dětí v hlavní budově a 11 dětí na Sídlišti.  Letos jsme se rozhodli tuto soutěž ukončit a dát prostor novým aktivitám, proto byl červnu 2018 byl tento úspěšný projekt ukončen.

Plakát

bookstart2

S knížkou do života

dopoledne v knihovně pro rodiče s malými dětmi

středa 13. června 2018 od 9:00 do 11:00  hodin

V rámci celostátního projektu S knížkou do života knihovna mimo jiné nabízí prostor pro setkávání rodičů a jejich dětí. Další takové dopoledne v knihovně pro rodiče s předškolními dětmi proběhlo ve středu 13. června v čase od 9:00 do 11:00 hodin. Četli jsme si a povídali o tématu „co děláme celý den“.

Více info     Plakát      Fotografie

stranou_logo_m

Stranou – evropštní básníci naživo 2018

Festivalu Stranou – evropští básníci naživo se letos konal už pojedenácté. Tentokrát ve dnech 5. – 9. června. Básníci jako obvykle navštívili Prahu, Beroun, Tetín a Krakovec. A nevynechali ani naší berounskou knihovnu, kde se každoročně setkávají se studenty ze SOŠ a SOU Beroun-Hlinky, aby s nimi pobesedovali a přednesli jim svoje básně.

Setkání se uskutečnilo v pátek 8. června v dopoledních hodinách. A které z básníků jsme přivítali tentokrát? S organizátorkou festivalu Lenkou Kuhar Daňhelovou dorazili Dan Duta z Rumunska, Jani Oswald z Rakouska a Barbara Korun ze Slovinska.

Fotografie       web festivalu

týden čtení dětem

Týden čtení dětem 2018

V pondělí 4. června 2018 se v rámci akce Týden čtení dětem setkaly děti 1.A paní učitelky Aranky Bartoníčkové z Jungmannovy základní školy s paní Magdalenou Dobromilou Rettigovou (kterou skvěle předvedla naše kolegyně Eva Rozkotová). Malí posluchači se seznámili s kuchyní a jídly, které se tenkrát vařily. Dále si poslechli kuchařských pohádek z knihy Moniky Janičatové Dětská pohádková kuchařka a pohádky Sekyrková polévka z knihy Hrnečku vař od Ivony Březinové. Na závěr si děti pochutnaly na koláčích a koblihách.

Fotografie

Poltikovič

Dalajlama v Buddhových stopách

Hlavní postavou dokumentárního filmu je 14. tibetský dalajlama Tändzin Gjamccho, který nás ve filmu provádí po nejposvátnějších místech buddhismu, která jsou spjata s životními předěly velkého učitele. Promítání filmu a beseda s režisérem Viliamem Poltikovičem se uskutečnila v pátek 1. června 2018 od 18:00 hod. Režisér Viliam Poltikovič se po roce 1989 zaměřuje na dokumentární filmy s převážně duchovní tématikou. Pracuje i jako kameraman, fotograf a píše knihy. Dosud natočil přes 150 filmů a pracuje zejména pro Českou televizi.

Plakát       Fotografie

Z historie trasování

Z historie trasování a výstavby železnic v českých zemích

Ing. Jiří Zahradník je odborníkem na železnici na slovo vzatým. Po několika přednáškách zaměřených na historii tratí v regionu, nás tentokrát seznámil s trasováním a výstavnou železnic v českých zemích. Přednáška se uskutečnila ve čtvrtek 31. května 2018 od 17:30 hodin.

Plakát

Česká nej

Česká nej

Přednáška Bc. Dany Šimkové se uskutečnila ve čtvrtek 24. května 2018 od 17:30 hodin.

Plakát

trénování paměti

Trénování paměti pro každého – cestování

Poslední předprázdninová lekce trénování paměti se uskutečnila ve čtvrtek 17. května 2018 od 17:30 hodin pod vedením Mgr. Ivy Stlukové, certifikované trenérky paměti I. stupně a členky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.

Plakát

štrúdlování

Štrúdlování a jarní pohoda v knihovně

První ročník soutěže o nejlepší štrúdl byl spojený s následnou ochutnávkou všech soutěžních produktů. Soutěže se mohl zúčastnit každý, kdo v dopoledních hodinách donesl do knihovny domácí štrúdl. Po celé odpoledne mohla veřejnost nejen ochutnávat štrúdly, ale také si zakoupit knihy z dobročinného antikvariátu Farní charity Beroun. Svou účastí a svými příspěvky návštěvníci pomohli veřejné sbírce Dobrá vůle (www.dobra-vule.cz). Pro děti byly připravené výtvarné dílničky. Soutěž se uskutečnila ve středu 16. května 2018.

Plakát       Fotografie

Čechy nejateističtější země Evropy

Čechy – nejateističtější země Evropy? Historické podmínky a souvislosti sekularizace

Představa o výjimečném poklesu religiozity v Čechách, čas od času podpořená různými průzkumy a studiemi, vyvolává zájem u nás i za hranicemi českých zemí. Je možné povědět více, než že od poloviny 19. století sekularizace zákonitě rostla spolu s průmyslovým pokrokem? Historik Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. se v přednášce věnoval otázce, do jaké míry a jak spolu souvisejí náboženské a sociální změny, a to v různých prostorech, konkrétně na příkladech z Berounska, Rakovnicka a „velkoměstské“ Prahy. Jak se měnilo postavení kněží a jak církve reagovaly na vývoj městské i venkovské společnosti. V rámci večera představil také svou novou knihu „Výchova kněží v Čechách“. Přednáška se uskutečnila ve čtvrtek 10. května 2018 od 17:30 hodin ve spolupráci s Církví bratrskou Beroun.

Plakát